Zutter, Jan de – De schaduw van de maan


Zutter, Jan de – De schaduw van de maan
155 pagina’s | Uitgeverij Houtekiet | maart 1998
Eko eko Azarak
Eko eko Zamilac
Eko eko Karnayna
Eko eko Aradia
Bovenstaande tekst is bekend bij kleine groepjes mensen in Europa, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-zeeland en Japan. Ze komen samen bij volle maan en dansen rond een ketel met vuur. Acht keer per jaar ontmoeten deze moderne heksen elkaar op een sabbat. Ze vieren dan het wisselen van de seizoenen, het eindeloze ritme van dood en wedergeboorte in de natuur. De heksen komen samen in kleine groepen die men covens noemt. Zowel mannen als vrouwen maken er deel van uit.
Moderne hekserij of Wicca ontstond zowat een halve eeuw geleden in Engeland, maar de beweging beroept zich op de veel oudere pre-christenlijke tradities in West-europa. In de afgelopen decennia is het aantal heksen steeds toegenomen. De volgelingen komen uit de hippiebeweging van de jaren ’60, het feminisme van de jaren ’70, de groene beweging en de New Age van de jaren ’80 … De troeven van de moderne hekserij zijn haar aandacht voor de natuur, haar respect voor de vrouw, haar tolerantie en vrijheidsstreven. Critici verwerpen de Wicca als een oppervlakkige ‘vrijetijdsgodsdienst’ die gebaseerd is op verzinsels.
Journalist Jan de Zutter sprak met verschillende hedendaagse heksen in België, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Nadat hij eerst uitzonderlijk werd toegelaten op een Yule-sabbat in een grot in de Belgische Ardennen, kon hij nog verschillende sabbats bijwonen in nederland, Duitsland en Vlaanderen. Hij werd ook ingewijd in een heksen-coven. In Duitsland woonde hij een internationaal heksencongres bij.
Jan de Zutter beschrijft in De Schaduw van de Maan de sabbats, de heksenrituelen, het godsbeekd van de Wicca en schetst de geschiedenis van een beweging die voor velen geheimzinnig en soms zelfs bedreigend overkomt. Het voorwoord werd geschreven door de psychologe Vivianne Crowley, de leading lady van de hedendaagse britse hekserij en auteur van enkele belangrijke boeken over hekserij en paganisme.