Clothier, Suzanne – Kluiven uit de hemel

Uitgever: A3boeken – ISBN: 978 94 91557 39 2 – 320 pagina’s – Euro 22,50

Als honden konden bidden, zou het kluiven uit de hemel regenen. Door dit Turkse gezegde te gebruiken als titel van de oorspronkelijke Amerikaanse uitgave geeft Suzanne Clothier aan dat haar boek niet gaat over wat mensen hun hond kunnen leren, maar dat het perspectief van de hond de insteek is. Zij daagt mensen uit om dieper te gaan, om honden te zien als meer dan een verlengstuk van hun eigen wensen of behoeften. De relatie met een hond kan heel diep gaan, zelfs je leven veranderen en net zo krachtig zijn als de relatie met een mens.
In dit boek neemt Suzanne Clothier je mee op reis door haar leven en maakt ze je deelgenoot van haar vele ontmoetingen met dieren. Ze heeft het over haar engelen, gidsen, beschermers, jokers, schaduwen en spiegels, omdat dit de rollen zijn die de verschillende dieren voor haar hebben vervuld in de loop der tijd. Ze is ervan overtuigd dat in elke relatie tussen mens en dier twee zielen samenkomen en er over en weer lessen zijn te geven en te leren. Als je een relatie wilt die zo diep en intiem is dat je ziel ervan zingt, dan is die niet alleen gebouwd op goede informatie over hoe en waarom anderen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Inzicht in jezelf en wat jij inbrengt is ook noodzakelijk. Van alle geschenken die dieren ons kunnen bieden, is wellicht het grootste geschenk de kans om diep bij jezelf naar binnen te gaan. Zonder oordeel, zonder agenda, maar met een verbazingwekkend vermogen om te vergeven, zijn dieren de ideale gidsen voor ons innerlijke landschap. Een leven dat je samen met een dier leeft, heeft de kracht om ons meer mens en menselijker te laten worden. Onze ziel raakt er vol van en het beroert onvermijdelijk ook andere relaties. De magie ervan beïnvloedt ons hele leven.

Recensie Serotia 08-10-2019

Als eigenaar van een pack met 5 Roemeense ex-straathonden, en opvangadres voor veel vanuit daar gehaalde honden, mag ik mezelf toch wel ‘ervaren met honden en hun gedrag’ noemen, want ex straathonden hebben toch wel vaak wat issues en rugzakjes met gedragsproblemen. Logisch ook, want ze missen minstens de eerste socialisatie periode van een jonge hond, worden van de straat geplukt en hebben daar een compleet ander leven geleefd dan hier binnen de gezinssituaties die wij voor hun klaar hebben staan, en wat wij verwachten van de hond. 
Het boek van Suzanne Clothier “Kluiven uit de Hemel’ kwam in eerste instantie over als het zoveelste boek over hondengedrag, maar ik was oprecht nieuwsgierig naar wat dit boek nu kon toevoegen aan mijn kennis, want ook ik wil altijd mijn relatie nog verder verdiepen met mijn honden. 
Maar wat maakt dit boek anders dan de andere ‘hondenboeken’? Wat voegt het toe? Toen ik begon met lezen zat ik eerlijk gezegd nog te wachten op een kant-en-klare techniek waarmee ze later in het boek zou komen, een handvat waarmee je direct aan de slag kan gaan. Maar dat kwam niet zoals ik dat van andere boeken gewend ben. Daarentegen geeft ze in dit boek juist aan wat er zo ‘fout’ is aan al die trainingstechnieken, en goedbedoelde, maar vaak zulke wrede en harde opvoedlessen, die ze soms vergelijkt met het opvoeden van een kind. Zou je dat een kind aandoen, iemand die je lief hebt?
Woorden zoals ‘dominantiegedrag’ en ‘alfa’ worden toch wel op een heel andere manier belicht door haar. Het boek is duidelijk van vóór het ‘Cesar Milan tijdperk’, anders had ze daar vast ook haar kanttekeningen bij gezet. 

Gaandeweg het lezen kwam ik erachter dat het boek dieper gaat dan wat technieken bijbrengen aan baasjes, maar gaat het over het echt leren begrijpen van je trouwe maatje. Goed te kijken naar zijn gedrag, zijn signalen, want zijn communicatiemiddelen zijn uiteraard beperkt. Het afleren van blaffen bijvoorbeeld is een slechte zaak, hij geeft als communicatie naar jou toe daar zijn onvrede mee aan, of zijn plezier. Leer dat af en je mist een stap in dit stuk begrip krijgen, en het leren van ‘honds’. 

Suzanne geeft aan de hand van allerlei verhalen en voorbeelden, door de jaren heen, aan hoe het vaak gaat en hoe het zou moeten gaan. Verhalen over haar eigen honden en hun gedrag, maar ook van de honden die bij haar in training kwamen. Hoe goedbedoelde trainingen toch voor zoveel misverstanden kunnen zorgen omdat de hond vaak geen bal begrijpt van wat wij bedoelen omdat het dwars staat op de manier hoe hij het interpreteert. Een hond laten luisteren uit ‘angst’ is toch wel iets anders dan een hond laten luisteren met ‘liefde’. Het resultaat is helaas hetzelfde, maar de onderlinge band met jouw hond zal bij de tweede aanpak toch wel beter zijn, dan bij de eerste manier. En toch leren wij als bazen bij zoveel hondenscholen en uit boeken de eerste aanpak van ‘angst’, en praten we al deze technieken goed, met het argument dat ook wij het zo geleerd hebben, en gaan we ervan uit dat de gedragstherapeuten en hondenschoolleraren wel ‘weten’ hoe het moet. Fout dus. Suzanne geeft hierin flink wat eye-openers, stom genoeg schrok ik er zelfs van om te lezen hoe wij als bazen eigenlijk met het normaalste excuus van de wereld onze honden pijn doen, namelijk; dat we het zo leren, dus dat het blijkbaar zo moet. 

Het boek “Kluiven uit de Hemel” is geen standaard hondentechniekboek, geen kant-en-klaar aanpak, maar het leert je verder kijken dan je neus lang is, dieper graven in het begrip krijgen, verder komen dan de technieken van hondenscholen, je gezond verstand gebruiken, luisteren naar je eigen gevoel, gewoon dus een fijne en goede relatie opbouwen met die viervoeters van ons, op een vooral liefdevolle manier.

Zelfs voor mij heeft dit boek toch weer wat toegevoegd, een meerwaarde gegeven, een bevestiging ook van het feit dat ik mijzelf als eigenaar niet kon vinden in al die ‘harde’ technieken. Ik vind het een eye-opener voor iedereen die honden heeft en zijn relatie wil verdiepen met hun.

Kooistra, Maja – De aarde, de hemel en de bomen

Uitgever: A3boeken – ISBN: 978 94 91557 45 3 – 256 pagina’s – Euro 32,50

Van oudsher vervullen bomen overal ter wereld een functie in het leven van mensen op het gebied van welzijn, zingeving en levensvragen. Hun takken reiken naar de hemel en hun wortels zijn verankerd in de aarde. Ze geleiden niet alleen een energiesurplus van beide kanten, maar resoneren ook met deze stromingen. Zo vormen ze een stabiele verbinding tussen de hemel en de aarde en ondersteunen ze onze veel minder stabiele verticale levenswijze op een rustige, gelijkmatige manier.
De eigenschappen van bomen zijn sinds de steentijd niet veranderd, de behoeften en noden van de mensen wel. Maja Kooistra doet al bijna haar hele leven onderzoek naar de eigenschappen van bomen en heilige bomen hebben haar speciale aandacht. Deze kwamen al voor in de middensteentijd en bestaan nog steeds. Ze vervullen een rol in animistische en sjamanistische religies, bij de Kelten en de Germanen, maar ook in grote wereldgodsdiensten, zoals het hindoeïsme en boeddhisme. Mensen hebben blijkbaar altijd specifieke ervaringen bij dergelijke bomen gehad. Kooistra ging na welke ervaringen dat zijn en hoe dergelijke krachtbomen ontstaan. Ze koppelde oude kennis over het gebruik van het landschap aan hedendaagse elementaire fysica. Dit leidde tot nieuwe inzichten over de functie van boomsoorten en verklaarde veel over het gebruik van voormalige krachtplaatsen, zoals hunebedden en steencirkels, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring is. In dit boek worden zo’n vijftig voorbeelden gegeven. Ze laten ons zien hoeveel mogelijkheden er zijn om van hun krachten gebruik te maken. 

Recensie Serotia (nog niet aanwezig)

Hese Balten van, Corrie – Arcana

Uitgever: A3boeken – ISBN: 978 94 91557 44 6 – 256 pagina’s – Euro 19,50

Haar eens zo hechte gezin valt door ruzies uiteen en ze komt keihard zichzelf tegen. Overmand door verdriet besluit ze op reis te gaan en ze trekt met een camper dwars door Spanje. Ze ontmoet een zigeunerin met tarotkaarten, beleeft mooie trancereizen en ontdekt krachtplekken waar ze de hartslag van Moeder Aarde ervaart. In Andalusië doorstaat ze een vuurloopritueel en een intense zweethutceremonie. Deze reis schenkt haar kracht en inzicht om oude pijnen te doorgronden en een nieuw pad te volgen. Aansluitend gaat ze naar Egypte, waar ze dwaalt door tempels, krachtplaatsen bezoekt en poorten naar het sacrale binnenste ontdekt. Ze komt in contact met haar godinnenwijsheid door bijzondere inwijdingsstappen. Ze ervaart dat haar diepe innerlijke wijsheid nog springlevend is en nauw verbonden met oude inzichten.
In deze spirituele roman verwerkte psychosociaal werker en tarotist Corrie van Hese Balten veel van haar eigen ervaringen. Ze hoopt mensen op een ander spoor te kunnen zetten, nieuwe inzichten te geven. Elk hoofdstuk begint met een tarotkaart, die in het hoofdstuk wordt weerspiegeld, en wordt afgesloten met een meditatieoefening en vragen die de lezer stof tot nadenken geven.

Recensie Serotia 12-06-2020

Ik kende Corrie van haar face-book pagina en het delen van de wekelijkse tarot kaarten. 
Het is dus niet zo vreemd dat toen ik hoorde dat er een boek uitkwam, ik in eerste instantie dacht dat het een tarot boek zou worden, ook mede door de naam “Arcana”. 
Maar al lezend op de website van A3-boeken begreep ik dat het meer was dan dat, en mijn nieuwsgierigheid was gewekt.

Het boek is in roman vorm en gaat over een persoonlijke pad, een levens reis met hobbels en strubbelingen, zoals een levenspad er uit kan zien. Het begint op het donkerste moment van het leven, waar je eigenlijk helemaal in het diepe dal zit. Het verhaal is aangrijpend, maar ook herkenbaar voor mij, ‘that’s life’ in al zijn facetten. Door de hoofdstukken heen zie je de persoonlijke groei, het ontwikkelen van zichzelf, het verwerken van verdriet, een persoonlijke en prachtige reis door het leven, met ‘het licht’ als doel en eindpunt. 
Bij ieder hoofdstuk, wat is opgedeeld in perioden/gebeurtenissen van het leven, kiest ze een bijpassende kaart uit het tarot deck, die de tekst symboliseert, omarmt en weergeeft. Corrie geeft een heel treffend, voor haar typerende, uitleg van de kaart aansluitend bij het voorgaande hoofdstuk. In die duidelijke uitleg herkende ik haar weer terug van haar wekelijkse tarot leggingen
Ze sluit ieder hoofdstuk (-periode) af met een meditatie, een praktische, eenvoudige en werkbare meditatie voor iedereen te volgen en te doen. 
Om een duidelijke verdeling in het boek aan te geven, zijn het ‘verhaal’, de ‘tarot-kaart uitleg’ en de ‘meditatie’ alle drie in een ander lettertype, dat maakt het onderscheid en de overgangen makkelijk te herkennen. 
Ik heb na 2 hoofdstukken lezen, eerlijk gezegd eerst het ‘verhaal’ helemaal door gelezen, toen ben ik terug gaan bladeren en heb ik de betreffende tarot kaarten en de meditaties gelezen. Een aantal meditaties die mij aanspraken heb ik verdeeld over een periode en gedaan. Daarbij denkend aan mijn eigen levensweg en de hobbels. Dat gaf weer inzichten voor mezelf en op die manier heb ik het complete boek ook kunnen toepassen op eigen stukken, en het als een soort van werkboek gebruikt.
Kortom, een verrassend boek, geen tarot boek, maar meer hoe tarot toepasbaar is op het echte leven, en daar dan herkenningspunten aan kunnen knopen.

Ton, Jan – Actief met de Tarot

Uitgever: A3Boeken – ISBN: 978 94 91557 48 4 – 144 pagina’s – Euro 19,50

De tarot is een prachtig middel om inzicht te verwerven, maar je moet er wel iets voor doen. Aandachtig kijken naar de kaart en vooral luisteren naar wat de kaart bij jou oproept, is een goed begin. De kaarten zijn als vensters, die uitzicht geven, maar wat je te zien krijgt is van jou. Dit boek helpt je op weg: niet met kant-en-klare antwoorden, maar met vragen en suggesties die stimuleren tot zelfreflectie en actie.
 

Elke kaart wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht:
– Wat zie je op het eerste gezicht?
– Wat is het onderliggende (archetypische) thema?
– Welk proces ontvouwt zich?
– Hoe kan dit proces ontsporen of verkeren in zijn tegendeel?
– Wat is de optimale mogelijkheid, de hoogste inspiratie oftewel de spirituele les van deze kaart?

De Waite-Smith Tarot is bedoeld als een inwijdingsweg voor de doe-het-zelver. Jan Ton geeft je de gereedschappen waarmee je aan de slag kunt.
 

Recensie Serotia 01-11-2019

Na 18 jaar het Heksencafé Eindhoven/Mierlo gerund te hebben, waren wij 2 jaar geleden verhuisd van Brabant naar Limburg om daar mijn activiteiten weer op te starten. Toen ik hoorde dat er een nieuw Heksencafé in Eindhoven was, ben ik de 2de keer eens gaan kijken, de gastvrouw kende ik al enige tijd, en Brabant heeft er dus een leuke locatie bij. 
En wie zie ik daar door de deur binnen komen; Jan Ton. Een hernieuwde kennismaking, omdat ik zo’n 10-15 jaar geleden enkele workshops over tarot bij hem gevolgd heb. We raakten aan de praat over de afgelopen jaren en hij vertelde mij dat er een nieuw boek van hem op de plank lag, maar het vinden van een uitgever was nog niet gelukt. Aangezien dat er heel wat boeken van A3boeken in mijn kast staan, en ik de uitgeefster zelf al jaren ken, middels de boeken en haar grote liefde voor dieren, gaf ik hem haar gegevens en adviseerde om contact op te nemen, tenslotte ‘niet geschoten altijd mis’. En de klik kwam en het boek dus ook, ‘Actief met de tarot’ is geboren. Nou krijg ik direct al de vragen; ‘Wat brengt dit zoveelste boek over tarot nu voor nieuws’? Er zijn er tenslotte al heel wat geschreven, en eerlijk gezegd wordt het een 13 in dozijn verhaal inmiddels. 
Nu passeerde ook de mogelijkheid om weer deel te nemen aan een cursus door Jan Ton gegeven en daar leerde ik dus over de nieuwe insteek van dit boek voordat het werd uitgegeven. Verhelderend, en vanuit een ander perspectief dan zijn vorige boeken over tarot, inmiddels haast legendarisch op dit gebied. 
Daar waar de vorige boeken antwoord geven op de verklaring van de kaarten, is de insteek hier om nu juist niet naar al die kant-en-klare verklaringsboeken te grijpen, maar de tarot te leren kennen door een beroep te doen op je eigen intuïtie, je eigen interpretatie, ook al ben je beginnend en heb je geen achtergrond kennis van de tarot. Het is uiteraard fijn om enige kennis van de opbouw van een deck van 78 kaarten te hebben, de onderverdeling van de grote en kleine arcana, de elementen en de hofkaarten, maar het is geen must om de kaarten te duiden en te lezen. 
Zijn manier van aanpak nu, haalt de tarotist in je naar boven, door dus zelf te kijken, bij jezelf ten rade te gaan waar die kaart voor jou voor staat. Geen betekenissen van derden, maar jouw betekenis, het zijn tenslotte jouw kaarten, jouw legging. De tarot is ooit als een kaartspel begonnen, in een tijd dat niemand kon lezen, maar wel plaatjes konden kijken. De boeken kwamen naderhand, en iedere schrijver legt er vooral weer zijn ‘uitleg’ en ‘zienswijze’ in. Dus waarom zou je dat niet zelf ontwikkelen?
Jan Ton doet dat dus in zijn nieuwe boek door wel de kaarten met je te bespreken, en neemt je mee op een reis door die kaarten, als een soort van levensloop, maar blijft je daarbij kritische vragen stellen wat de kaarten vooral voor jou betekenen, geeft je handvatten om ze op een andere manier te bekijken, je te leren om deze kaarten toe te passen binnen de vraagstellingen die je hebt. Hij geeft dus geen antwoorden, maar vragen, hij leert je zelf nadenken en de kaarten inschatten op hun betekenis. 
Ik heb al met veel plezier een groot deel van het boek gelezen, en de rest ga ik doen als werkboek zijnde. Kaarten trekken en eens kritisch kijken naar wat zo’n kaart triggert bij mij, en omhoog haalt wat gevoelens betreft, en dat met zijn boek als handvat, niet als verklaring, maar als middel om mezelf nog meer te verdiepen in dit prachtige divinatie systeem. Ik ben erg blij met deze verhelderende kijk op de tarot. 

Kooistra, Maja – Wind

Uitgever A3Boeken – ISBN: 978 94 91557 58 3 – 256 pagina’s – Euro 32,50

De wind komt voorbij in een zachte bries of woedende storm. De wind neemt geur en geluid mee van ver en dichtbij. Draagt wolken vol regen, die het land vruchtbaar maakt, rivieren laat stromen en dorst lest. Voert hagel en sneeuw aan, die het land teisteren. Brengt warmte en koude, die al het leven alert laten zijn, voeden, uitdagen en kunnen verslaan. De wind is het krachtigste transportmedium op aarde. Hij verplaatst niet alleen zand, löss en enorme wolken vulkanische as, maar laat ook daken, muren, schepen, brugdelen en bomen door de lucht vliegen als hij die op zijn verwoestende pad tegenkomt. De wind genereert de hoogste, vernietigende golven, maar draagt ook microscopisch fijn stuifmeel en zaden van planten naar elders, waar ze kunnen opbloeien. Vogels, vleermuizen, vlinders en vele andere insecten liften al dan niet actief mee op de wind.
Wind is ook adem, manifestatie van leven, die geestkracht en bezieling doet ontwaken. Hij regelt de samenstelling van de atmosfeer. De zuurstof die wij eruit opnemen vormt de brandstof voor al onze levensprocessen, vanaf onze eerste ademteug tot de laatste. Zonder gaan wij binnen enkele minuten dood. Ook ons bewustzijn wordt erdoor gevoed, of we die nu geest, bezieling, chi of prana noemen. De wind verbindt ons met zichtbare en onzichtbare krachten binnen en buiten ons. Wind speelt geen bijrol, maar is van levensbelang.

Met de wind neemt Maja Kooistra (fysisch geograaf, bodemkundige, druïde en sjamaan) je mee op een inspirerende ontdekkingsreis naar de fascinerende wereld van het weer, flora en fauna, landschapsvorming, geur en geluid, aloude culturen en religies, bezieling en zingeving.

Recensie Serotia (nog niet aanwezig)

Ingerman, Sandra – Ceremonies

Uitgever: A3boeken – ISBN: 978 94 91557 55 2 – 192 pagina’s – Euro 22,50

Ceremonies hielpen onze voorouders en hun gemeenschap te overleven en met veranderingen om te gaan. In haar boek ‘Ceremonies’ slaat sjamanistich leraar Sandra Ingerman een brug tussen oude ceremonies en onze hedendaagse behoeften met inspirerende informatie, verhalen en praktische handvatten voor jouw eigen ceremonies. Door gebruik te maken van de heilige kracht van ceremonies heb je een van de oudste en meest effectieve tools tot jouw beschikking om zowel jezelf als de wereld te transformeren.

Voor dit boek putte Sandra Ingerman uit haar decennialange ervaring met sjamanistisch werk en ceremonies in het bijzonder. Ze geeft aan welke elementen een ceremonie krachtig maken, zoals het neerzetten van de intentie, de juiste plek kiezen, voorwerpen verzamelen en voorbereiden, en hoe om te gaan met het onverwachte. Op welke manier je jouw dagelijkse beslommeringen kunt loslaten en een ruimte kunt creëren waar magie kan gebeuren. Hoe je alleen kunt werken, in een groep of op afstand met virtuele ceremonies. Hoe je spirit helpers tegemoet kunt treden en hoe je met hen, de elementen, de natuurlijke wereld, jouw voorouders en de creatieve energie van het goddelijke kunt samenwerken. Er is aandacht voor allerlei soorten ceremonies, zoals ceremonies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven – een huwelijk, geboorte, naamgeving, volwassen worden, overlijden, waardige afsluiting en een nieuwe start. Alsook ceremonies voor herstel van de energetische balans, zegening en het loslaten van beperkende gedachten. 

Sandra Ingerman vertelt bovendien hoe je jouw leven kunt zien als een ceremonie, hoe je jouw hele leven kunt doordrenken met ceremonieel werk, van het aanleggen van een tuin tot het brengen van nieuwe energie in jouw huis of kantoor en het helpen helen van onze planeet. ‘Ceremonies’ is niet alleen een handboek, maar ook een bron van inspiratie voor het creëren van originele ceremonies die passen bij jouw eigen behoeften en die van jouw gemeenschap. Als je een krachtige, succesvolle ceremonie voor jezelf uitvoert, dan zorgt het principe van eenheid ervoor, dat dit niet alleen helend is voor jouzelf, maar dat al wat leeft wordt geheeld en evolueert.

Recensie Serotia (nog niet aanwezig)

Donselaar van, Mirjam – De Heilige Nachten

Uitgever: A3Boeken – ISBN: 978 94 91557 46 0 – 144 pagina’s – Euro 24,50

Van oudsher zijn de Heilige Nachten een tijd van transformatie en regeneratie, van dood en nieuw leven. Ze vormen een opmaat naar een nieuwe cyclus voor de zon en de natuur. Onze voorouders leefden nog in diepe verbinding met de natuur en gebruikten deze tijd dan ook om zich terug te trekken in het donker ter voorbereiding op het licht.
Ook nu nog nodigen de Heilige Nachten ons uit om naar binnen te keren, de stilte en het donker in onszelf te betreden voor reflectie en inzichten. Bovendien zijn in de periode van 24 december tot en met Driekoningen de sluiers tussen onze en de andere werelden dun, waardoor je makkelijker contact kunt maken met die andere werelden en degenen die daar verblijven. Dit boek biedt je handvatten om zelf de heilzame uitwerking van het donker te onderzoeken.
Voor elke Heilige Nacht geeft psycholoog en sjamaniste Mirjam van Donselaar oude wijsheid, informatie over soms eeuwenoude tradities, stof tot zelfreflectie en rituele suggesties die je helpen het donker en de geboorte van het licht in jezelf te ervaren. Je leert over de Matrones, midwinterfeesten, rookrituelen, goden en godinnen, de Wereldboom, runen, de bron van oorsprong en meer. Je verbindt je opnieuw met je voorouders, onze wortels, de natuur en met jouw eigen ziel die verbonden is met de bron. Je zult jezelf ervaren als één met alles om je heen, in tijd en ruimte.
Het boek is een ode aan de onzichtbare wereld en zijn bewoners, aan de donkere Moederschoot als bron van nieuw leven, de stilte en de rust. Het is een uitnodiging om vragen te stellen bij de manier waarop je leeft en opnieuw balans te vinden. De Nachten nemen je mee om te ervaren en te voelen. Zo kan ook voor jou deze tijd van het diepste donker van het jaar transformerend uitwerken en krijg je voor alle maanden van het nieuwe jaar een schat aan inzichten.

Recensie Serotia 07-01-2021

Aangestoken door het enthousiasme van een vriendin, toch op de valreep het boek aangeschaft, zodat ik per 24 december kon instappen in de 12 Heilige Nachten. Ik heb het hele boek ervaren als een warme deken die over mij heen kwam, die mij meenam op mijn reis door de donkere tijd. 

Normaal is eind december niet echt mijn favoriete tijd, ik heb persoonlijk niets met kerstdagen en mijn passie voor de tuin ligt even stil. 

Maar wat fijn om via dit boek een soort houvast te hebben, en deze donkere tijd op een andere manier te beleven.  
Allereerst mijn complimenten over alle informatie op zich, die bij iedere Heilige Nacht te lezen was, daar heb ik best veel van opgestoken. Ook gingen verhalen leven, kregen inhoud, kon ik feiten beter plaatsen in de context waar ze hoorden. Kortom, een eyeopener, en op een fijne leesbare manier geschreven, “verteld” zou ik haast zeggen. 

Er stond heel veel -te doen- bij ieder hoofdstuk, maar Mirjam zei al; “Lees het en maak een keuze, want je moet vooral niets moeten in deze periode”. 

Mijn keuze was gevallen op de meditaties, en de 5de en 7e avond koos ik een kleine ceremonie en een visualisatie met een rune. 
Zo aan het einde van mijn dag en begin van de avond een welkom momentje van even wat eigen-tijd.  
Niet te ingewikkeld, niets hoogdravend, gewoon een eenvoudige instructie om even tijd voor jezelf in te bouwen, en een connectie aan te gaan met deze tijd van het jaar. 
Na 4 nachten ben ik ook mijn dromen gaan opschrijven, want die waren helder en ’s morgens nog aanwezig in mijn hoofd. Ben benieuwd wat de bijpassende maanden gaan vertellen over deze dromen. 
Iedere meditatie heeft mij wel iets van inzicht gebracht, ik heb in ieder geval de verslagen opgeschreven om nog wat verder te kunnen kauwen op sommige. 
Ik zit mezelf te bedenken wat ik nu nog meer kan met het boek, want het is te zonde om deze info alleen maar tot de 12 Heilige Nachten te beperken. 

Natuurlijk kan je alle dingen die voor nieuwe doelen staan, ook met nieuwe maan doen, en zo zijn er nog wel wat rituelen aan maanfasen te koppelen, of aan situaties waar je met jezelf aan de slag zou kunnen. Ik zie die opties wel. 
En ik weet nu al zeker dat het boek volgend jaar ook weer dichtbij ligt, en ik met amuletten en dingen maken aan de slag ga. 

De prachtige foto’s zijn een mooie aanvulling die ruimte laten voor eigen invulling en interpretatie.  

Veen, Van Abe J. – De kracht van Symbolen

ISBN: 9789403642208 – 216 pagina’s – Euro 19,95

In mijn boek ‘De Kracht van Symbolen (uitgegeven november 2021) geef ik een uitgebreide beschrijving van de krachtigste symbolen uit de Westerse esoterie. Maak kennis met o.a. de Graal, het pentagram, het labyrint, de Groene man en de Sheela na Gig! Voor mij is een symbool een poort of een wegwijzer naar de ‘andere’, geestelijke werkelijkheid. Het verwijst naar een aspect van de diepere dimensie waar wij deel van uit maken.

Lees hoe de Graal symbool staat voor de mystieke eenwording van de vier elementen en hoe het salomonszegel het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert. Ontdek de Groene man als symbool voor de verbinding tussen mens en natuur, het labyrint als levensweg en de regenboog als weg naar de goddelijke wereld. Al deze symbolen kunnen je helpen bij je levensvragen. Uiteindelijk kunnen zij het inzicht geven hoe je in ideale harmonie kan zijn tussen de microkosmos en de macrokosmos. De taal van symboliek wordt begrijpelijker en komt voor jou tot leven!

Dit is mijn vijfde boek. Hiernaast ben ik auteur van vier boeken waarin verhalen en symboliek een grote rol spelen: ‘De symboliek van bomen’, ‘De wijsheid van bomen en kruiden’, ‘De verhalen van Amersfoort’ en ‘Witte wieven, weerwolven en waternekkers’.

Recensie Serotia 29-12-2021

Door de titel van het boek, verwachtte ik een boek over symbolen waarin wordt uitgelegd hoe je met de magische kanten van een symbool kan werken en hoe ze gebruikt kunnen worden.

Ondanks dat Abe wel het Hexagram en het Pentagram als symbolen uitlegt, vind ik persoonlijk de rest van het boek vooral verklaringen van symbolieken, en dan krijgt het boek een heel andere meerwaarde voor mij. 


Het eerst leuke wat mij opvalt, is dat Abe schrijft zoals hij praat, ik ken hem van zijn prachtige verhalen en zijn voordrachten daarvan. Terwijl ik lees, zie en hoor ik hem praten, op zijn manier en intonatie, geweldig! 

Het boek is verdeeld in hoofdstukken, met stuk voor stuk interessante onderwerpen, hij heeft direct vanaf het begin mijn aandacht. 

Ik weet best een hoop van symboliek, maar ben blij verrast dat ik veel dingen lees die ik nog niet wist. Ieder onderwerp wordt breed uitgelegd en belicht, vanuit verschillende religies en culturen legt hij de diverse verhalen naast elkaar neer. 

Mythologie en geschiedenis kruisen elkaar, maar hij geeft ook zijn eigen bevindingen en meningen. 
Bij een aantal hoofdstukken knik ik instemmend mee van herkenning, en bij anderen lees ik vol enthousiasme alle verhalen en hoe dingen in elkaar steken en aan elkaar hangen. 
Ik vind het ook prettig om hier en daar wat onderwijs te krijgen over andere religies en andere culturen. Maar ik herken ook veel paganistische invloeden, en heel veel achtergrond en oorsprong. Ik lees over oude gebruiken en wijsheden, ook vanuit Nederland.

Er zijn hoofdstukken die mij tot nadenken aanzetten, er zit ook reflectie in de verhalen, je zou er zelfs een diepgang voor jezelf uit kunnen halen. Want de onderwerpen lenen zich bij uitstek om, via de kanttekeningen aan het einde van ieder hoofdstuk, verder te snuffelen en uit te pluizen. 

Abe heeft een breed scala aan symboliek-onderwerpen gekozen voor dit boek, en veel leerzame verhalen daarin verwerkt. 

Ik vind hoofdstuk 12; de symboliek van de draak, een erg leuk hoofdstuk om te lezen, mede omdat ik zelf iets heb met deze mythische wezens, en dan ga je ze toch nóg anders bekijken. 

Het meest intrigerende voor mij is hoofdstuk 10; Heilige stenen. Ik geloof zelf in de kracht van stenen, en hij maakt mij duidelijk dat die krachten er nu nog steeds zijn. 

Kortom, het hele boek is een feest om te lezen, om kennis op te doen, om dingen te bekijken van verschillende kanten. Het boek geeft zoveel handvatten, zodat je die onderwerpen verder kunt uitdiepen als je wilt. 

Een aanrader dus voor iemand die op zoek is naar mythologie, geschiedenis en achtergronden. 

Holloway, Sage & Skaggs, Katherine – Mythische Godinnen (tarot)

Uitgever: A3boeken – ISBN: 978 94 91557 56 9 – Euro: 29,50

Het tarotspel ‘Mythische godinnen’ bestaat uit de Grote Arcana (22 godinnenkaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten in vier ‘kleuren’: zee, wind, aarde en vuur). Sage Holloway en Katherine Skaggs hebben dit tarotspel ontwikkeld met de intentie alle mensen te helpen toegang te krijgen tot hun goddelijke, vrouwelijke essentie. De Godin heeft altijd bestaan in al haar vormen, ongeacht hoe diep ze was begraven, maar ze keert nu terug in al haar verschijningsvormen voor heling van de mensheid.
De krachtige afbeeldingen, symbolen, ‘kleuren’, getallen en heilige geometrie op de kaarten bieden je toegang tot de hogere dimensies van bewustzijn, waar diepzinnige antwoorden op het leven liggen te wachten om te worden begrepen. De godinnen zijn afkomstig uit vele culturen en door met hen te werken, worden wij getransformeerd en met ons onze wereld. De handleiding geeft naast algemene informatie en een uitgebreide uitleg per kaart ook drie godinnenleggingen.

Resensie Serotia 09-12-2021

Prachtige tarotdeck met Godinnen

Ik werk al jaren met tarotkaarten. Kocht mijn eerste deck, een Rider Waite, op mijn negentiende, en ben sindsdien nog steeds lerend. Want wat mij betreft, ben je nooit uitgeleerd met een divinatiemethode zoals tarot. Ieder nieuw deck geeft nieuwe inzichten, dat maakt mij de afgelopen veertig jaar een verzamelaar van decks, waar ik iedere keer weer iets uit kan halen.  

Al doet de naam; Mythische Godinnen, vermoeden dat je met iets verhevens gaat werken, vind ik deze kaarten juist heel aards, het werken met de vrouwelijke archetypen van Moeder Aarde. 

De kaarten hebben een fijn formaat, handelbaar, niet te groot, en makkelijk te schudden. Ik schud namelijk graag, wil de kaarten door mijn handen voelen gaan. Als eerste wat ik doe als ik een nieuw deck uitpak, is de afbeeldingen bestuderen. Uiteraard leg ik een vergelijking met het RW deck, omdat dat mijn kapstok is binnen de tarotleggingen. Maar al snel merkte ik dat vergelijken hier niet opgaat. Ik vind een soortgelijke volgorde in de Grote Arcana terug, maar ik kan ze niet één op één plaatsen. Alle Godinnen die gebruikt zijn in de Grote Arcana staan voor een archetype en kijkend naar de plaats die ze vertegenwoordigen, dan begrijp ik hun plek zeker wel. Knap gevonden vind ik dit, omdat er duizenden Godinnen zijn, ieder een archetype op zich. 

De kleine Arcana verrast mij ook, de vier elementen die ik normaal terugvindt in pentakel, kelk, zwaarden en staven, vind ik nu in Aarde, Wind, Vuur en Zee. Kaarten Aas t/m tien en dan gevolgd door de vier hofkaarten in de vorm van; Kind, Maagd, Moeder en Crone, de vier fasen van het vrouwelijk.

De tekeningen van de kaarten zijn overigens prachtig, complimenten aan de kunstenaar.

Ik begin enthousiast te worden vanwege het verschil van indeling van zowel de Grote als de Kleine Arcana, maar is er ook mee te werken? Want ik schaf geen deck aan, alleen om diens mooie afbeeldingen.

Ik vind in het bijgaande boekje zowel leggingen voor beginners, als gevorderden, met duidelijke omschrijvingen. Als eerste triggert de Yoni legging mij, heel toepasselijk bij zulke vrouwelijke energie kaarten. Als er weinig kaarten zijn in de legging, schud ik de kaarten totdat er eentje uitvalt, en schud ik opnieuw voor de volgende. Bij meerdere kaarten, trek ik ze blindelings uit het deck. Ik geef een korte inkijk in wat ik trok. 

1. De situatie zoals die werkelijk is, niet zoals die lijkt te zijn; Zee 3-Compassie

2. De aanpak die Spirit voorstelt; XVII Ster; Stergodin van de Plejaden

3. De uitkomst; Zee crone-Wederopstanding

Ik leg mijn eigen kennis even opzij, en kijk naar de omschrijvingen in het boekje. 

1. Ik lees over draken, compassie en de hoge frequentie van liefde, ze zijn er om mij te helen. Als ik naar het hier en nu kijk, is dit wel tegenwoordige tijd, ik heb dit nodig, ik moet helen, ik ben een beetje kapot in deze tijd van hier en nu. 

2. Ook hier gaat het over compassie, haar taak is om mijn hart wakker te maken, en biedt mij vertrouwen en raad zodat ik verder kan. Een mooie kaart, die mij op weg helpt, ik ga deze Godin eens apart neerzetten op mijn altaar, en haar voeden met licht van kaarsen. 

3. Deze kaart verschijnt in krachtige tijd van loslaten en verandering in je leven. Laat haar toe om de weg te wijzen. De tekst geeft inspiratie, en is positief, als dit mijn uitkomst is, dan klaag ik niet, dan komt het wel goed. 

Al met al een leuke kleine legging, met alleen de kaarten en de omschrijving van het boekje. Voor mij persoonlijk zit er al een diepere betekenis in, want ik weet waar ze mij raken. Meestal komen dezelfde soort patronen terug op je pad en binnen de leggingen, zeker binnen dezelfde tijdsgeest van de leggingen, welk deck of orakel je ook pakt, alle neuzen staan vaak dezelfde kant op, ieder deck gebruikmakend van zijn eigen kracht en wijsheden.

Het proeft in ieder geval naar meer. Maar eerst ga ik het deck reinigen met de vier elementen, voorzichtig plengen met water en zout (water en aarde element), en bewieroken, (vuur en lucht element), en met een laurierblaadje (ter bescherming) binden met een rood lint, en zo met de komende volle maan op mijn pentakel op het altaar leggen om op te laden. Dan is het eigen, van mij, en wordt er bij iedere legging mijn energie aan toegevoegd, zo leer ik het kennen en er mee werken. Het deck heeft in ieder geval een prachtige energie, zowel in de afbeeldingen en uitleg, een fijne toevoeging aan mijn collectie.

Schellevis, Immia – Vuur

Uitgever: A3boeken – ISBN: 9789491557576 – 144 pagina’s – Euro 24,50

Al vanaf het begin der tijden is vuur essentieel voor de mens. Vuur speelde niet alleen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar ook bij ceremonies. Onze voorouders geloofden dat ieder gewijd vuur is verbonden met het grote Levensvuur, met het vuur diep in de Aarde en met vuren van alle tijden.
De Oudsten wisten het als het moment daar was om kennis door te geven aan anderen. Zo voelde Immia Schellevis op een bepaald moment dat het haar beurt was om de kennis en ervaring die zij in bijna twintig jaar vuur hoeden had opgedaan, door te geven en wel in de vorm van een boek. “Het was buiten in de derde ronde bij een zweethutceremonie toen de zon bijna onderging en ik besefte dat ik ouder werd.”

In dit handboek voor hoeders (vuurvrouwen en vuurmannen) vertelt zij eerst over de weg die zij heeft afgelegd tot vuurvrouw en vuurpriesteres. Daarna geeft ze veel praktische informatie en adviezen over onder meer gereedschap, kleding, veiligheid, materiaal verzamelen, de taken in het team, het bouwen van een vuur voor een zweethutceremonie of een vuurloop en het verloop van dergelijke ceremonies. Maar bovenal besteedt ze aandacht aan de taal van Vuur. Vuur communiceert met je. Dat vraagt van jou dat je je bewust bent van alles wat er in je is en niet is, en dat je dit laat voelen aan Vuur. Vuur heeft een eigen taal en het verstaan begint bij het contact met bomen, grassen en riet, de seizoenen en windrichtingen – tijdens het verzamelen van materiaal, het kiezen van je gereedschap, de voorbereiding van de ceremonie en het uiteindelijke hoeden van het vuur. Hoe meer je in contact bent met de natuur, Moeder Aarde en het Grote Weten, des te meer je verstaat van de taal van Vuur. Vuur is per definitie niet in de hand te houden, maar je kunt er wel mee samenwerken als je er diep mee in contact bent. Vuur wijst je de weg in wat het nodig heeft als jij je ervoor opent. Vuur laat kennis en wijsheid vrijkomen, geeft je diepe inzichten en antwoorden die je soms niet meteen begrijpt. Vuur verstaan vraagt van je dat je je laat leiden door dat wat groter is dan jij.

Recensie Serotia 04-01-2022

Zoek je innerlijk vuur!

Vuur is mijn element. Ik ben een leeuw van sterrenbeeld en een zomermens pur sang. Ik houd van vuur, warmte, het dansen van de vlammen, en fikkie stoken. 

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel neemt Immia mij mee, over haar levenspad, vanaf geboorte, en nog daarvoor, tot aan het moment dat ze vuurvrouw en vuurpriesteres is. 
Ze vertelt over Ziel en Vuur, en Vonk, als onderdelen van haar Zijn. Immia raakt mij met haar verhaal, ik lees over de hobbels en beren op haar levenspad, ik voel synchroniciteit in onze paden. Het gemis van Vuur op bepaalde momenten, het letterlijk uitgaan van het innerlijk vuur, dat vlammetje binnenin dat jouw passie en levensenergie aanstuurt. Maar ook het zoeken naar datzelfde Vuur, en het zoeken naar datgene dat de Vonk weer terugbrengt en aanwakkert. 

Ook haar Ziel zoekt en moet helen, en dat proces is belangrijk binnen het leven zelf, en haast een aparte zoektocht op zich. 

Ze raakt mij, tot ontroering zelfs, terwijl ik lees. Ik herken die zoektocht, jezelf en Ziel kwijt zijn, dat gemis, je innerlijke vlam die gedoofd wordt, en het zoeken naar hetgeen die Vonk weer doet leven. Ook ik ben mijn hele leven al bezig met mijn Vuur aan te houden, aan te wakkeren en aan te steken als het gedoofd is. Wat omschrijft Immia mooi wat ik voel van binnen. 

Het tweede deel gaat over de praktische kanten van het vuur hoeden. Want elk vuur reageert anders, brandt anders, weersomstandigheden zijn anders, houtsoort is anders. Zij gaat bij het bouwen en hoeden van een vuur echt een verbinding aan ermee, ze communiceert er mee, ze voelt het aan. Ze heeft contact met vuurspirits, voorouders, de deva’s van de plek waar ze bezig is.

Ik lees de verhalen over het Vuur en de Stenen bij het opbouwen van een zweethutritueel, hoe ze zich met Ziel en zaligheid wijdt aan deze religieuze en serieuze taken, en zorgt dat de ceremonie veilig gaat voor omgeving en deelnemers. 

Hierbij schopt ze mij 15 jaar terug in het verleden. Mijn eerste kennismaking met rituelen waren dus zweethutrituelen, de aanwezigheid van de Grote Moeder en de Grote Vader. Ik herken de impact die deze ceremonie op je kan hebben, de warmte kan ik nog voelen, en wat het doet met Ziel en Vuur in je. 

Zo leuk om haar kant als vuurvrouw te lezen, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken, en wat het ook met haar doet. Want dat is een andere kant dan die van de deelnemer. 
Nou zal ikzelf nooit een vuurvrouw worden die dit soort vuren bouwt voor steenceremonies of vuurpaden, maar ze geeft toch een hoop praktische tips over het bouwen en hoeden van vuur. En ik maak graag vuur, en gebruik het ook met andere rituelen. Met alle tips en haar manier van verbinden kan ik wel wat, dat is mooi. Vuur is belangrijk, het vuur buiten ons, en ons innerlijk Vuur; daar waar het verlangen ligt. Het is een prachtig handboek voor hoeders, maar ook voor iedereen die van Vuur houdt of het binnen in zich weer wil laten branden.