Zutter, Jan de – Eko Eko, Een halve eeuw wicca


Zutter, Jan de – Eko Eko, Een halve eeuw wicca
Hardcover | 254 Pagina’s | Uitgeverij Houtekiet | Houtekiet | 2003
In 1954, een halve eeuw geleden, verscheen in Groot-Brittanië het boek Witchcraft Today. Daarin beschreef de brit Gerald Gardner (Dit boek heb ik trouwens ook, klein maar fijn) de ontdekking van een oeroude heidense heksenreligie. Volgens hem was het voorchristelijke geloof van deze heksen bewaard gebleven in één coven – een groep – die actief was in een woud in het zuiden van Engeland. Nu, 50 jaar later, bekennen wereldwijd zo’n drie miljoen mensen zich tot de moderne hekserij. In de VS is het de snelst groeiende religie en ook in Vlaanderen en Nederland neemt het aantal actieve heksencovens toe. 10 Jaar geleden schreef Jaan de Zutter De schaduw van de Maan, een boek over de opkomst van wicca in onze contreien. Naar aanleiding van een halve eeuw wicca werd dit geactualiseerd en fors uitgebreid met nieuwe gegevens en extra hoofdstukken. Het resultaat is Eko, Eko: het ultieme standaardwerk over de moderne hekserij, met unieke kleurenfoto’s uit het privéarchief van de auteur. De titel verwijst naar de aanhef van een lied dat tijdens heksenbijeenkomsten door wicca’s wordt gezongen
“Eko Eko Azarak
Eko Eko Zamilac
Eko Eko Karnayna
Eko Eko Aradia.
Ik heb dit boek nu zelf, en eerlijk is eerlijk, wat ik er nu uit gelezen heb is goed en duidelijk. Goede informatie, vind het zelf geen boek voor beginners.
Recencies:
De Vlaamse auteur is journalist/publicist en liet zich inwijden in een ‘coven’ van heksen. Hij publiceerde eerder ‘De schaduw van de maan’ en ‘Abracadabra’*over wicca en ‘Heidenen voor het blok’**, over verbanden tussen moderne niet-christelijke religievormen en rechts-extremisme (‘eco-fascisme’). De schrijver maakt aannemelijk dat hij juist door tot de wicca-beweging toe te treden met kennis van zaken en uit directe ervaring over deze onderwerpen kan schrijven. De ondertitel ‘een halve eeuw wicca’ slaat op zijn visie dat moderne vormen van hekserij niet zonder meer terug te voeren zijn op een continue overlevering uit oude tijden maar eerder opnieuw zijn geintroduceerd, met name door de Engelsman Gerald Gardner, ‘vader van de moderne wicca’. Veel aandacht voor de historie van de hekserij, geloofsvormen, rituelen, ‘graden van de hekserij’, verbindingen met bijv. ecologische beweging, overeenkomsten en verschillen met andere religies. Een gedegen journalistiek, semi-wetenscheppelijk werk, doorspekt met anekdotes over ervaringen van de auteur zelf en anderen. Geillustreerd met zwartwitte en kleurenfoto’s (waaronder enkele naakten). Uitgebreide literatuurlijst en lijst van websites. Kaft met kleurenfoto van bemoste takken.