Lankester, Joke en Ko – De kringloop van het leven


Lankester, Joke en Ko – De kringloop van het leven
219┬ápagina’s | de Kern | maart 1998
Wicca de Oude Religie
Wicca, ook wel genaamd Moderne Hekserij, is een natuurreligie waarin een Godin en een God worden vereerd. De Godin vertegenwoordigt het vrouwelijke, de aarde. De God is het mannelijke aspect, de kracht die steeds opnieuw de cyclus van de natuur op gang zet. Samen vormen ze een polariteit, een spanningsveld van elkaar aanvullende krachten. Deze Goden zijn terug te vinden in de oudste religies op aarde en daarom wordt wicca ook wel aangeduid als De Oude Religie. De huidige vorm van de wicca is te herleiden tot het Engeland van net voor de Tweede Wereldoorlog, maar de basis is vele duizenden jaren eerder gelegd.
Wij zijn ingewijd in de Wicca en leiden al vele jaren een eigen Coven, zoals een heksengroep genoemd wordt.
We beschrijven in klare taal de betekenis van de magie, met haar belangrijkste vormen, de rituele en de natuurmagie. Dit onderwerp spreekt voor veel mensen tot de verbeelding. We plaatsen de magie binnen het kader van de westerse esoterische traditie en geven aan op welke wijze binnen de Wicca met dit onderwerp wordt gewerkt.
De rituelen van de Wicca, de gang van zaken in een Coven en het gebruik van werktuigen worden gedetailleerd en boeiend beschreven.