Lankester, Joke en Ko – De acht jaarfeesten


Lankester, Joke en Ko – De acht jaarfeesten
256┬ápagina’s | de Kern | maart 1998
Door de eeuwen heen hebben Jaarfeesten het leven van de mens vorm en inhoud gegeven. Niet alleen de boerenbevolking, maar ook stadsmensen vierden de oude zaai- en oogstfeesten. Het opwekken en doorgeven van de magische kracht die sluimert in alles om ons heen is een heidense traditie die tweeduizend jaar christendom getrotseerd heeft.
Het boek De acht Jaarfeesten brengt de magische wereld van Jaarfeesten, rituelen en het oude heidendom tot leven. Het verband tussen de heidense Jaarfeesten en hun latere christelijke varianten wordt diepgaand en helder geanalyseerd. De geschiedenis van de Jaarfeesten wordt geschetst in het kader van de Juliaanse kalender die in Nederland tot 1700 in gebruik bleef. In deze kalender viel Midwinter op 25 december, de Lente op 25 maart en Midzomer op 24 juni. Pas de invoering van de Gregoriaanse kalender plaatste deze feesten op de huidige data. Het christelijke Kerstfeest werd daarmee losgekopeld van het heidense Midwinterfeest, net als het Sint-Jansfeest gescheiden werd van de Midzomerviering.
Voor elk feest geven we vele suggesties om het gestalte te geven. Recepten voor bij het feest passende broden, koekjes, wierook en wijn ontbreken niet. Voor elk feest is een ritueel uitgewerkt, zoals het door ons jarenlang in onze eigen jaarfeestengroep is gebruikt. Daarnaast worden vele suggesties gedaan om zelf een eigen viering uit te werken.