Lankester, Ko – De Keltische maankalender in het zonnejaar

Lankester, Ko – De Keltische maankalender in het zonnejaar
Vanaf de prehistorie heeft de maan de mensheid gefascineerd. In vrijwel alle oude kulturen bepaalden maankalenders de meest geschikte momenten om te zaaien, trouwen of feest te vieren. De jaarcyclus van de natuur werd bijna overal verbonden met een cyclus van beurtelings twaalf en dertien manen, die min of meer gelijkliep met het zonnejaar.
De Keltische maankalender in het zonnejaar beschrijft de verschillende maankalenders die er in het verleden zijn geweest en gaat met name in op de Keltische kalender en de rijkdom aan verhalen, folklore en gebruiken die er in het verleden rond elke maan bestonden.
Ko reconstrueert de magische wereld van de voorchristelijke beschavingen, waarin de natuur een weerspiegeling was van de machtige en mysterieuze godenwereld. Hij koppelt daarbij een grote kennis van zaken aan een persoonlijke betrokkenheid. Joke schreef voor dit boek een hoofdstuk over het maken van wijn en brood. Bij het vieren van de maanfeesten in onze groep ontstond de behoefte meer te weten te komen over traditionele maanvieringen.
De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich aangetrokken tot wat wel De Oude Religie genoemd wordt, maar over de maankalender en het verband met het Keltische bomenalfabet is nog niet eerder een zo diepgaande studie als deze verschenen. Wetenschappelijk verantwoord en tegelijk zeer boeiend en gemakkelijk leesbaar geschreven is dit boek een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de wortels van onze beschaving.