Banzhaf, Hanjo – Tarot handboek


Banzhaf, Hanjo – Tarot handboek
278 pagina’s | Kosmos Uitgevers | augustus 2010
Beschrijving
De tarot is een eeuwenoud spel en wijsheidssysteem, dat wordt vergezeld van kaarten. Dit is een van de meest verkochte geïllustreerde inleidingen.
Helder en overzichtelijk voor beginners en gevorderden.
Geïllustreerd met kaarten van zowel de Rider- als de Marseille-tarot.
Recensie(s
Onder de vele boeken over de tarot springt het boek van de Duitse auteur er positief uit door zijn veelzijdigheid en diepgang. Het legt de Grote Arcana (en die worden toch het meest diepgaand geraadpleegd) zowel uit in Jungiaanse als in traditionele zin (d.w.z. naar getal, letter en symbool), terwijl het tevens een samenvattende duiding van de tweeentwintig hoofdkaarten geeft. Hoewel dit alles zeer overzichtelijk opgezet is, komen er zoveel details en mogelijkheden aan bod, dat de gemiddelde lezer het gevaar loopt in deze overigens interessante zee van materiaal te verdrinken. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor de Kleine Arcana. De twaalf verschillende leggingen vormen het makkelijkste deel van het boek. Al met al een boeiend, maar moeilijk te hanteren boek, waar voornamelijk de al op dit gebied geschoolde lezer mee uit de voeten zal kunnen. Gevarieerd beeldmateriaal in zwart-wit. Bevat bronvermelding, literatuuropgave en een register.