Maanstanden en haar invloeden.

De Maan heeft een enorme invloed op de mens, sommigen denken dat dit onzin is, maar kijk eens naar de invloed van de maan op het water van onze planeet: eb en vloed worden veroorzaakt door de maan. Verder heeft men ontdekt dat de diverse maafasen ook een enorme invloed uitoefenen op de groei van gewassen. Nu weet je vast wel dat een mens voor een overgroot deel uit water bestaat, dus lijkt het je niet waarschijnlijk dat ook ons lichaam zal reageren op de maan. Kijk maar eens naar de maandelijkse cyclus waar de vrouw mee te maken heeft en wat te denken van het Engelse woord LUNATIC dat een term is voor een geestesstoornis waarbij de lijder ervan gebukt gaat onder veranderingen in de gemoedstoestand onder invloed van de maan; Maanziekte dus!
De maan kent de zogenaamde maanfasen waardoor het op aarde lijkt alsof ze vol, halfvol of geheel afwezig is. Natuurlijk is de maan er gewoon altijd, maar wordt het uiterlijk ervan beïnvloed door de stand van de maan ten opzichte van de aarde en de zon. Door deze schijngestaltes van de maan kun je binnen de Magie gebruik maken van deze maanfasen, en je magische rituelen hierop af te stemmen.
Binnen de hekserij onderscheiden we eigenlijk vier hoofd fasen nl: Donkere/nieuwe maan, Wassende maan te herkennen aan het steeds toenemende gedeelte licht vanaf de rechterkant, de Volle maan,  en periode van Afnemende maan, waarbij de maan vanaf de rechterkant een steeds toenemend deel duisternis gaat vertonen.
De periode tussen 3 dagen na donkere/nieuwe maan en de wassende maan is de juiste tijd voor nieuwe zaken, projecten en voor rituelen waarbij je de kracht gedurende de gehele periode van het wassen van de maan laat toenemen om bij de eerstvolgende volle maan alle kracht te kunnen aanwenden bij bijzondere zaken die veel energie vergen.
Volle maan is de meest krachtige maanenergie, het is de tijd waarop de heksen van oudsher bijeenkwamen op de Esbats. Op deze bijeenkomsten vieren we de volle maan, de plek die ze inneemt in de cyclus van het jaar, en houden ons bezig met magie en rituelen  die veel energie vergen zoals liefdes zaken en andere zaken aangaande het hart. Ook het genezen en healen kun je op deze tijdstippen uitstekend doen.
Afnemende maan is weer de meest geschikte tijd om af te sluiten van je af te zetten en afscheid te nemen. Dit kan op ieder gebied zijn: scheidingen, negatieve gevoelens of gewoontes, concurrenten, pijn, zwakte in jezelf en ziekte.
De invloeden van zowel Donkere als Volle maan beslaat voor mij een periode van 3 dagen vóór, tot 3 dagen ná het juiste tijdstip, de invloeden hiervan zijn dan duidelijk merkbaar.
Onderstaande informatie geef al aan hoe belangrijk de invloed is van de maan, maar ook hoe je die invloeden kan gebruiken ten gunste van jezelf en jouw lichaam.
VAN VOLLE MAAN TOT VOLLE MAAN
Met de volledige cyclus van de ene volle maan tot de volgende beschrijft de aardsatelliet van de aarde een wijde boog. De twee belangrijkste krachtsimpulsen zijn die van de afnemende en de wassende maan, terwijl ook de luttele uren van de volle en de nieuwe maan worden gekenmerkt door bijzondere invloeden; de kennis van deze krachten kan je tot groot voordeel strekken.
DE AFNEMENDE MAAN
Tijdens de ongeveer twee weken durende reis van de maan tussen volle maan en nieuwe maan worden op het lichaam krachten uitgeoefend die bepaalde voornemens en bepaalde preventieve of genezende maatregelen kunnen bevorderen, terwijl zij andere daarentegen belemmeren of ongunstig beïnvloeden. De belangrijkste stelregel hierbij luidt: De afnemende maan bevordert het ontgiften en uitspoelen, het uitzweten en uitademen; zij droogt, verstevigt en zij nodigt uit tot de inzet en het aanwenden van energie. Hoe dichter de nieuwe maan is genaderd, des te sterker worden deze krachten.
Alle maatregelen die niet gebonden zijn aan een vast tijdstip en gericht zijn op de ontgifting van het lichaam, moet je steeds in deze twee weken van de afnemende maan plannen. Een ontgiftingskuur in het voorjaar, bijvoorbeeld met brandnetelthee, werkt dan sterk preventief en bloedzuiverend, en blijft vaak het hele jaar werkzaam; dezelfde maatregel levert tijdens de wassende maan veel minder of helemaal geen resultaat op. De onttrekkende kracht van de afnemende maan is zelfs in het huishouden te bespeuren: het reinigen, schoonmaken en wassen verloopt veel succesvoller, en het gaat je gemakkelijker af dan tijdens de wassende maan.
In deze tijd van heilig ontzag voor de specialist zijn we het overzicht van het geheel kwijtgeraakt. Kenmerkend voor dit verlies is de onzinnige wettelijke regel dat artsen, tandartsen, heelkundigen en masseurs hun taken niet in een groepspraktijk mogen uitvoeren. Wie bijvoorbeeld met een chronische bijholteontsteking naar de keel-, neus- en oorarts gaat, heeft grote kans dat de specialist de infectiehaard in een ontstoken en etterende verstandskies niet herkend, omdat zijn rontgenfoto’s slechts tot de onderzijde van de neus reiken. Ontelbare ziekten, en zowel lichamelijke als geestelijke evenwichtsstoornissen of andere klachten, zijn slechts symptomen van een vergiftiging of verkeerde bestraling van het gehele lichaam, die vanuit verscheidene punten in het lichaam of de omgeving uitgaat. Zeker de helft van de mensen die in een psychiatrische instelling zijn opgenomen, zijn slachtoffers van dergelijke vergiftigingen en zouden een normaal en zinvol leven kunnen leiden wanneer men hun de weldadige therapie van een grondige ontgifting zou aanbevelen.
Alle artsen, van tandarts tot orthopeed, zouden daarom bij iedere patiënt tevens aan ontgiftende maatregelen moeten denken, althans als aanvulling op hun therapie die slechts op één lichaamsdeel is gericht. Niemand haalt het in zijn hoofd om jarenlang nieuwe motorolie aan de oude toe te voegen, of roest met een glansmiddel te verwijderen. Wanneer het kwikzilver van tandvullingen in het bloed terechtkomt, helpt een aspirientje niet. Als ik door inademing van lood te zenuwachtig wordt, lost een kalmeringsmiddel niets op. Als het slapen boven een stoorzone mij psychische problemen bezorgd, heb ik niets aan psychotherapie.
Een gezonde dosis wantrouwen ten opzichte van anderen, en meer vertrouwen op je eigen intuïtie en gezonde boeren verstand. Volg een ontgiftingskuur bij voorkeur, en met de meeste kans op succes, tijdens afnemende maan. Een ander belangrijk aspect van de afnemende maan is het feit dat de kans op succesvolle operaties in deze periode veel groter is, en dat de herstelperiode daarna korter is dan anders. Wonden bloeden minder hevig, ontsierende littekens die de energiestromen in het lichaam blokkeren, treden minder vaak op.
DE DAG VAN DE NIEUWE MAAN
Op de dag van de nieuwe maan bereikt het lichaam zijn grootste ontgiftingsvermogen; wie er een gewoonte van maakt om op deze dag te vasten, kan daarmee allerlei ziekten helpen voorkomen. Nieuwe maan is eveneens geschikt als het startsein voor veel ondernemingen, om een begin te maken met het opgeven van slechte gewoonten, zoals roken of het overmatig gebruik van koffie of alcohol. Ontwenningsverschijnselen die normaliter sterk optreden (ook als bijvoorbeeld minder koffie gaat drinken), blijven dan beperkt, terwijl men ook geestelijk rustiger reageert op het ‘verlies’; dit is een belangrijk aspect, omdat het opgeven van vaste, maar nadelige denkpatronen en gedragingen vaak als bedreigend wordt ondervonden.
Wanneer je al deze informatie ter harte wilt nemen, moet je wel bedenken dat slechte gewoonten vaak alleen maar ‘slecht’ zijn omdat ons werd geleerd deze als slecht te beschouwen. Hoewel we geen lans willen breken voor het slurpen tijdens het eten, vormt dit een uitstekend voorbeeld van de wijze waarop een zinvolle en voor het lichaam belangrijke handeling slachtoffer werd van tegennatuurlijke sociale regels. In het openbaar willen wij natuurlijk niet als een oude legioensoldaat slurpen, maar in de (steeds minder) stille huiskamer doen we het toch, omdat deze ‘slechte gewoonte’ erg zinvol is.
Vaak zijn slechte gewoonten die men ook in het uiterlijk gedrag vertoont, alleen maar verkeerd gerichte krachten die een nieuwe oriëntatie behoeven om waardevol en nuttig voor onszelf en daarmee voor onze medemensen te worden. Wanneer je een slechte gewoonte wilt opgeven, hoef je de fout alleen maar rustig onder ogen te zien en van alle kanten te bekijken. Let daarbij niet op de meningen vanuit jouw omgeving. Als je besluit om de gewoonte op te geven, zal niemand meer vragen naar de reden. Het is eenvoudigweg je eigen wil. Punt uit, basta. Vervolgens kan je als het begin van een ‘nieuw leven’ een dag van de nieuwe maan uitkiezen. Deze dag zal je bij jouw voornemen helpen.
DE WASSENDE MAAN
De wassende maan is de periode van het herstel, het opnemen, het toevoegen en het toevoeren: De wassende maan voegt toe, plant, neemt op, bouwt op, ademt in, slaat energie op, verzamelt krachten en spoort aan tot sparen en uitrusten. Hoe dichter de volle maan is genaderd, des te sterker worden deze krachten. Alles wat je voor het herstel en de algehele aansterking van het lichaam en zijn organen onderneemt, werkt gedurende deze twee weken van de wassende maan veel beter dan tijdens de afnemende maan. Het lichaam bezit meer capaciteit om op te nemen, en neemt nu ook (met dezelfde hoeveelheden voedsel) sneller in gewicht toe. Je moet echter op het volgende letten: alle middelen en methoden die het lichaam opbouwen en versterken, zijn veel succesvoller als men het lichaam reeds tevoren heeft ontgift. Zo niet, dan bestaat de mogelijkheid dat je ‘de verse motorolie met de oude vermengt’.
Elke lichamelijke stoornis is tijdens wassende maan eenvoudiger te verhelpen dan tijdens afnemende maan; vooral mineralen en vitaminen worden veel gemakkelijker opgenomen, en preparaten met magnesium, calcium en ijzer werken veel beter. Misschien hebben jij en jouw arts reeds gemerkt dat de bloedwaarden (samenstelling, bezinking enz.) tijdens wassende maan anders kunnen uitvallen. Vooral voor zwangere vrouwen is het belangrijk dat het lichaam ijzerpreparaten goed opneemt; zij moeten vooral tijdens wassende maan de voorschriften goed naleven.
Tijdens wassende maan doen zich veel vaker opeenhopingen van vocht in lichaam en benen voor; het is dan ook moeilijker om ze met diuretica weg te spoelen. Alle symptomen van vergiftigingen, van een wespensteek tot een paddestoelvergiftiging, doen zich in deze periode veel krachtiger voor (tijdens afnemende maan is een bloedzuiverende thee vaak al voldoende om lichte vergiftigingen ongedaan te maken, terwijl een wespensteek al met een beetje eigen speeksel wegtrekt). Tijdens wassende maan neemt het lichaam daarentegen allerlei geneeskrachtige zalven veel gemakkelijker op.
Hoe dichter de dag van de volle maan is genaderd, des te geringer worden de kansen op een geslaagde operatie, en des te ongunstiger verloopt de daarop volgende herstelperiode; ook ontstaan grovere littekens.
DE DAG VAN DE VOLLE MAAN
Het is eveneens gunstig om op de dag van de volle maan te vasten, juist omdat het lichaam dan alle stoffen goed opneemt, en dus ook de talloze kunstmatige toevoegingen die in ons voedsel zijn aan te treffen. Ook vocht hoopt zich sneller in het lichaam op, en het bindweefsel wordt weker. Het herstel na een operatie verloopt op deze dag het ongunstigst, en wonden bloeden sterker dan op andere dagen. De ervaring met bijverschijnselen na inentingen leert dat men het inënten niet gedurende de drie dagen voor de volle maan, en met name op de dag van de volle maan zelf moet plannen. Belangrijk is ook om ingeënte kinderen enkele dagen lang te behandelen alsof zij zojuist van een ziekte zijn hersteld: geen intensieve sportbeoefening of andere lichamelijke inspanning, niet met blote voeten op de koude vloer lopen etc.
DE MAANFASEN IN HET DAGELIJKS LEVEN
Hierboven lees je een schetsmatige indruk van de belangrijkste invloeden van de maanfasen. Je beschikt nu over basisinformatie die voor jouw toekomstige geestelijke en lichamelijke ontwikkeling zeer gunstig zal blijken te zijn. De huidige geneeskunde zou alleen al met deze basiskennis omtrent de invloeden van de maanfasen een grote stap vooruit zetten.
Het is echter al voldoende wanneer jezelf deze stap zet: indien je geleidelijk aan gevoelig wordt voor de verschillende invloeden van de beide grote maanfasen, kan je deze ritmen in harmonie met jouw dagelijks leven aanwenden. Het is zo eenvoudig: ontgiften tijdens de afnemende maan, aansterken tijdens de wassende maan. Neem echter nooit klakkeloos aan wat je in een boek leest: observeer zelf, kijk goed en onderzoek zelf.
Je kan deze invloeden op eigen kracht leren herkennen (heb je bijv. wel eens gemerkt dat men na een heet bad tijdens de afnemende maan heviger zweet dan bij wassende maan?). Het is ongetwijfeld moeilijk om zich in het tegenwoordige leven van alledag aan een dergelijk ritme aan te passen. Bij vrijwel geen enkel onderdeel, ritueel of gewoonte van het privé- of beroepsleven wordt nog rekening gehouden met de natuurlijke krachten; zeer vaak komen we onder de druk van het dagelijks leven tot de overtuiging dat wij gedwongen zijn om de natuurlijke signalen, de natuurlijke intuïtie en het gezonde verstand af te leren en te negeren. Deze dwang is echter vaak alleen maar inbeelding.
Wanneer wij het lichaam dwingen om zijn natuurlijke ritmen en behoeften voortdurend te negeren, reageert het lichaam daarop. In onze jeugd gebeurt dat nog niet zo sterk omdat we de negatieve gevolgen ervan als waterdruppels van ons afschudden, of met een aspirientje wegwerken. Maar geleidelijk aan stapelen de vele kleine impulsen zich op, totdat ze in een ernstige ziekte uitmonden. Daarom wijs ik er ook op dat deze informatie geen wondermiddeltje is tegen allerlei ziekten, en evenmin snelwerkende recepten bevat. De gevolgen die het negeren van de natuurlijke ritmen heeft, uiten zich pas na verloop van tijd, en ook het leven in harmonie met deze natuurritmen zal pas langzaam zijn positieve resultaten kenbaar maken. Wanneer je nu eens dagelijks gedurende tien minuten een rustig plekje opzoekt en achterover leunt om na te denken over de vraag welke dagelijkse werkzaamheden je in overeenstemming met de maanritmen kunt uitvoeren; dan zal je ongetwijfeld oplossingen vinden. Dat hoeft je niet op te vatten als een prestatie die moet worden geleverd, maar als het resultaat van een observatie waarin de ‘juiste’ handelswijze zich als vanzelf en zonder enige krachtsinspanning openbaart
Bron: Op eigen kracht – Johanna Paungger/Thomas Poppe
 
Voor de datums en tijden van de esbats: Wiccan Rede