Wat is Hekserij?

Wat is Hekserij?
Voor de komst van de Romeinen en het Christendom naar Noord- en West-Europa, waren het de sjamanen, de priesteressen en de priesters die, ingebed in de Keltische tradities, de functies bekleedden van genezer(es), psycholoog, vroedvrouw, medium en magiër.
In het Oud-Engels zijn de namen wicce (vrouwelijk) en wicca (mannelijk) hieraan verbonden, of ook wel ‘Wiccans’ of in het Nederlandse gewoon ‘heksen’.
Heksen, onder welke naam of in welke functie dan ook, waren dus eigenlijk wijze vrouwen (en mannen) die hun kennis en wetenschap gebruikten ten bate van de gemeenschap.
Pas enkele eeuwen later, in de donkerste periode die Europa ooit heeft gekend, kregen de termen ‘heks’ en ‘hekserij’ de negatieve klank die er tot vandaag de dag aan kleeft. In deze periode werd Europa geteisterd door de inquisitie, een door de katholieke kerk in het leven geroepen ‘oorlog’, geleid door een groep fanatieke fundamentalisten die zich richtten op het ten gronde richten van enerzijds alle ideeën die niet conform waren aan het katholieke dogma, en anderzijds alle individuen die weigerden hun traditionele waarden en normen in te ruilen voor de monotheïstisch god van de bijbel en zijn zelf geproclameerde vertegenwoordigers. Vanwege de anti-vrouwelijke opstelling van de kerk en haar uitsluitend mannelijke vertegenwoordigers, werden voornamelijk de vrouwen het slachtoffer van deze als ‘zuivering’ verpakte terreur. Je hoefde niet eens een heks te zijn om als heks te worden gemarteld, verbrand of verdronken.
Enkele eeuwen later brak een nieuwe periode aan, die begon met de publicatie (in 1899) van ‘Aradia-het Evangelie van de Heksen’ door Charles Leland. Hiermee werd een soort Renaissance ingeleid van de zogeheten ‘Oude Religie’. Deze term werd te pas en te onpas gebruikt voor de diverse voorchristelijke tradities waarin het vrouwelijke een grote rol speelde in zowel de gedaante van ‘Moeder Natuur’ en ‘Grote Godin’ als in de gedaante van priesteres, heks en ingewijde. Tegelijk met een herleving van esoterische broederschappen, ceremoniële magie en hermetische studies (astrologie, kabbala, tarot enz.) ontvouwde zich hier een nieuwe visie op de moderne heks (zowel vrouwelijk als mannelijk) en op ‘hekserij’. Om de negatieve klank kwijt te raken die deze woorden in het verleden hadden gekregen, werd de nieuwe ‘beweging’ tot ‘Wicca’ gedoopt, in plaats van ‘hekserij’. De naam Wicca staat dus voor de religie zelf, maar ook voor de ‘beoefenaar’ ervan; wicca’s/wiccans/witches. Een andere woordkeuze, c.q. nederlandse vertaling werd dus heksen.
Hekserij nu
Heksen van nu willen vooral de voorchristelijke tradities in ere herstellen – tradities waarin godinnen en goden, vrouwen en mannen, een gemeenschappelijke weg gaan naar wijsheid en spirituele groei, naar een harmonische samenleving en naar een balans tussen natuur en cultuur. Gebruik makend van zowel de linker hersenhelft (kennis, wetenschap, analyse, mannelijk) als de rechter hersenhelft (intuïtie, dromen, visie, magie, vrouwelijk), maar ook van het lichaam als geheel (geboorte, seksualiteit, dood) en het universum (zon, maan, sterren, cycli van de natuur) proberen heksen en andere ‘heidenen/paganisten’ een harmonie te herstellen waarin de mens niet over de natuur ‘heerst’, zoals in monotheïstisch religies, maar er deel van uitmaakt. Hekserij vandaag de dag krijgt steeds meer een plaats in onze maatschappij. In Groot-Brittannië is het zelfs de snelst groeiende religie op dit moment. Omdat hekserij geen bepaald ‘dogma’ heeft, is er in de loop der tijd een behoorlijke variatie aan heksen en stijlen ontstaan. Heksen als Alex Sanders en Gerald Gardner kregen vele aanhangers en zodoende zijn o.a. de “Alexandrian” en “Gardnerian” tradities ontstaan.
Naast de traditie, zijn er covens (heksenkringen) die zich vooral richten op de Godin (o.a. de Dianics),  eclectische covens/heksen (die tradities als het ware ‘mengen’ naar eigen inzicht), solitaire heksen (die alleen, dus zonder coven werken) er zijn keukenheksen (zich vooral met kruiden, recepten, drankjes e.d. bezig houden).
Hekserij in je leven inpassen
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheid om genoeg aandacht te schenken aan Wicca. Misschien omdat je er niet zoveel tijd voor vrij kunt maken, of omdat je het misschien liever niet aan de mensen om je heen verteld en je jezelf dus “stiekem” met wicca bezig moet houden. Dit klinkt misschien een beetje alsof wicca ook inderdaad iets stiekems is, iets waar een taboe op rust en, ook al wordt het steeds meer geaccepteerd, de mensen waar je het meest van houdt zullen het inderdaad misschien niet begrijpen, vooral als je misschien al met een andere religie opgevoed bent. Zijn je ouders bijvoorbeeld christelijk en vertel jij ze dat je heks bent, dan zullen ze dat waarschijnlijk opvatten alsof je de duivel vereerd of iets dergelijks. De een zal dus gewoon openlijk een altaar in zijn/haar huiskamer zetten, de ander zal tijdens het uitlaten van de hond stilletjes een klein ritueeltje doen, verschil moet er wezen. Om tegenwoordig heks of wiccan te zijn, hoef je je echt niet te behangen met pentagrammen of voortdurend in zwart gekleed te zijn. Je hoeft je ook niet bij een coven aan te sluiten of ingewijd te worden. Als je een heks bent, voel je dat in je bloed, en dat is genoeg, zegt men vaak. Velen geven zichzelf het etiket ‘heks’ alhoewel anderen (zeker vanuit de traditie) zich afvragen hoe terecht dit zelf opgeplakte etiket wel is.
Leer eerst eens te luisteren naar de cyclus van het leven; de seizoenen, te ervaren wat de seizoenen en diens wisselingen binnen in jou doen. Maar ook de invloed van de maanstanden leren ervaren, de cyclussen binnen de cyclussen.
Verder zijn er momenteel zat boeken op dit gebied om solitair echt serieus aan de slag te gaan met Hekserij en Wicca. (zie mijn boekenkast).
Probeer wel zoveel mogelijk te leren, te lezen en te ervaren, een echte ‘heks’ is namelijk nooit uitgeleerd!

Vuur

Element: Vuur
Windrichting: Zuiden
God van de Zuiderwind: Notus
Aartsengel: Michaël
Kleur: Rood
Seizoen: Zomer
Dagdeel: Middag
Jaarfeesten: Ostara, Lughnassadh
Zodiac: Ram, Leeuw, Boogschutter
Godin: Sekhmet

Lucht

Element: Lucht
Windrichting: Oosten
God van de Oostenwind: Euros/Eurus
Aartsengel: Rafaël
Kleur: Geel
Seizoen: Lente
Dagdeel: Ochtend
Jaarfeesten: Imbolc, Mabon
Zodiac: Tweeling, Weegschaal, Waterman
Godin: Athena

Water

Element: Water
Windrichting: Westen
God van de Westenwind: Zephyros/Zephyrus
Aartsengel: Gabriël
Kleur: Blauw
Seizoen: Herfst
Dagdeel: Avond
Jaarfeesten: Samhain, Litha
Zodiac: Kreeft, Schorpioen, Vissen
Godin: Artemis

Aarde

Element: Aarde
Windrichting: Noorden
God van de Noordenwind: Boreas
Aartsengel: Uriël
Kleur: Groen
Seizoen: Winter
Dagdeel: Nacht
Jaarfeesten: Yule, Beltane
Zodiac: Stier, Maagd, Steenbok
Godin: Gaia
 

Maanstanden en haar invloeden.

De Maan heeft een enorme invloed op de mens, sommigen denken dat dit onzin is, maar kijk eens naar de invloed van de maan op het water van onze planeet: eb en vloed worden veroorzaakt door de maan. Verder heeft men ontdekt dat de diverse maafasen ook een enorme invloed uitoefenen op de groei van gewassen. Nu weet je vast wel dat een mens voor een overgroot deel uit water bestaat, dus lijkt het je niet waarschijnlijk dat ook ons lichaam zal reageren op de maan. Kijk maar eens naar de maandelijkse cyclus waar de vrouw mee te maken heeft en wat te denken van het Engelse woord LUNATIC dat een term is voor een geestesstoornis waarbij de lijder ervan gebukt gaat onder veranderingen in de gemoedstoestand onder invloed van de maan; Maanziekte dus!
De maan kent de zogenaamde maanfasen waardoor het op aarde lijkt alsof ze vol, halfvol of geheel afwezig is. Natuurlijk is de maan er gewoon altijd, maar wordt het uiterlijk ervan beïnvloed door de stand van de maan ten opzichte van de aarde en de zon. Door deze schijngestaltes van de maan kun je binnen de Magie gebruik maken van deze maanfasen, en je magische rituelen hierop af te stemmen.
Binnen de hekserij onderscheiden we eigenlijk vier hoofd fasen nl: Donkere/nieuwe maan, Wassende maan te herkennen aan het steeds toenemende gedeelte licht vanaf de rechterkant, de Volle maan,  en periode van Afnemende maan, waarbij de maan vanaf de rechterkant een steeds toenemend deel duisternis gaat vertonen.
De periode tussen 3 dagen na donkere/nieuwe maan en de wassende maan is de juiste tijd voor nieuwe zaken, projecten en voor rituelen waarbij je de kracht gedurende de gehele periode van het wassen van de maan laat toenemen om bij de eerstvolgende volle maan alle kracht te kunnen aanwenden bij bijzondere zaken die veel energie vergen.
Volle maan is de meest krachtige maanenergie, het is de tijd waarop de heksen van oudsher bijeenkwamen op de Esbats. Op deze bijeenkomsten vieren we de volle maan, de plek die ze inneemt in de cyclus van het jaar, en houden ons bezig met magie en rituelen  die veel energie vergen zoals liefdes zaken en andere zaken aangaande het hart. Ook het genezen en healen kun je op deze tijdstippen uitstekend doen.
Afnemende maan is weer de meest geschikte tijd om af te sluiten van je af te zetten en afscheid te nemen. Dit kan op ieder gebied zijn: scheidingen, negatieve gevoelens of gewoontes, concurrenten, pijn, zwakte in jezelf en ziekte.
De invloeden van zowel Donkere als Volle maan beslaat voor mij een periode van 3 dagen vóór, tot 3 dagen ná het juiste tijdstip, de invloeden hiervan zijn dan duidelijk merkbaar.
Onderstaande informatie geef al aan hoe belangrijk de invloed is van de maan, maar ook hoe je die invloeden kan gebruiken ten gunste van jezelf en jouw lichaam.
VAN VOLLE MAAN TOT VOLLE MAAN
Met de volledige cyclus van de ene volle maan tot de volgende beschrijft de aardsatelliet van de aarde een wijde boog. De twee belangrijkste krachtsimpulsen zijn die van de afnemende en de wassende maan, terwijl ook de luttele uren van de volle en de nieuwe maan worden gekenmerkt door bijzondere invloeden; de kennis van deze krachten kan je tot groot voordeel strekken.
DE AFNEMENDE MAAN
Tijdens de ongeveer twee weken durende reis van de maan tussen volle maan en nieuwe maan worden op het lichaam krachten uitgeoefend die bepaalde voornemens en bepaalde preventieve of genezende maatregelen kunnen bevorderen, terwijl zij andere daarentegen belemmeren of ongunstig beïnvloeden. De belangrijkste stelregel hierbij luidt: De afnemende maan bevordert het ontgiften en uitspoelen, het uitzweten en uitademen; zij droogt, verstevigt en zij nodigt uit tot de inzet en het aanwenden van energie. Hoe dichter de nieuwe maan is genaderd, des te sterker worden deze krachten.
Alle maatregelen die niet gebonden zijn aan een vast tijdstip en gericht zijn op de ontgifting van het lichaam, moet je steeds in deze twee weken van de afnemende maan plannen. Een ontgiftingskuur in het voorjaar, bijvoorbeeld met brandnetelthee, werkt dan sterk preventief en bloedzuiverend, en blijft vaak het hele jaar werkzaam; dezelfde maatregel levert tijdens de wassende maan veel minder of helemaal geen resultaat op. De onttrekkende kracht van de afnemende maan is zelfs in het huishouden te bespeuren: het reinigen, schoonmaken en wassen verloopt veel succesvoller, en het gaat je gemakkelijker af dan tijdens de wassende maan.
In deze tijd van heilig ontzag voor de specialist zijn we het overzicht van het geheel kwijtgeraakt. Kenmerkend voor dit verlies is de onzinnige wettelijke regel dat artsen, tandartsen, heelkundigen en masseurs hun taken niet in een groepspraktijk mogen uitvoeren. Wie bijvoorbeeld met een chronische bijholteontsteking naar de keel-, neus- en oorarts gaat, heeft grote kans dat de specialist de infectiehaard in een ontstoken en etterende verstandskies niet herkend, omdat zijn rontgenfoto’s slechts tot de onderzijde van de neus reiken. Ontelbare ziekten, en zowel lichamelijke als geestelijke evenwichtsstoornissen of andere klachten, zijn slechts symptomen van een vergiftiging of verkeerde bestraling van het gehele lichaam, die vanuit verscheidene punten in het lichaam of de omgeving uitgaat. Zeker de helft van de mensen die in een psychiatrische instelling zijn opgenomen, zijn slachtoffers van dergelijke vergiftigingen en zouden een normaal en zinvol leven kunnen leiden wanneer men hun de weldadige therapie van een grondige ontgifting zou aanbevelen.
Alle artsen, van tandarts tot orthopeed, zouden daarom bij iedere patiënt tevens aan ontgiftende maatregelen moeten denken, althans als aanvulling op hun therapie die slechts op één lichaamsdeel is gericht. Niemand haalt het in zijn hoofd om jarenlang nieuwe motorolie aan de oude toe te voegen, of roest met een glansmiddel te verwijderen. Wanneer het kwikzilver van tandvullingen in het bloed terechtkomt, helpt een aspirientje niet. Als ik door inademing van lood te zenuwachtig wordt, lost een kalmeringsmiddel niets op. Als het slapen boven een stoorzone mij psychische problemen bezorgd, heb ik niets aan psychotherapie.
Een gezonde dosis wantrouwen ten opzichte van anderen, en meer vertrouwen op je eigen intuïtie en gezonde boeren verstand. Volg een ontgiftingskuur bij voorkeur, en met de meeste kans op succes, tijdens afnemende maan. Een ander belangrijk aspect van de afnemende maan is het feit dat de kans op succesvolle operaties in deze periode veel groter is, en dat de herstelperiode daarna korter is dan anders. Wonden bloeden minder hevig, ontsierende littekens die de energiestromen in het lichaam blokkeren, treden minder vaak op.
DE DAG VAN DE NIEUWE MAAN
Op de dag van de nieuwe maan bereikt het lichaam zijn grootste ontgiftingsvermogen; wie er een gewoonte van maakt om op deze dag te vasten, kan daarmee allerlei ziekten helpen voorkomen. Nieuwe maan is eveneens geschikt als het startsein voor veel ondernemingen, om een begin te maken met het opgeven van slechte gewoonten, zoals roken of het overmatig gebruik van koffie of alcohol. Ontwenningsverschijnselen die normaliter sterk optreden (ook als bijvoorbeeld minder koffie gaat drinken), blijven dan beperkt, terwijl men ook geestelijk rustiger reageert op het ‘verlies’; dit is een belangrijk aspect, omdat het opgeven van vaste, maar nadelige denkpatronen en gedragingen vaak als bedreigend wordt ondervonden.
Wanneer je al deze informatie ter harte wilt nemen, moet je wel bedenken dat slechte gewoonten vaak alleen maar ‘slecht’ zijn omdat ons werd geleerd deze als slecht te beschouwen. Hoewel we geen lans willen breken voor het slurpen tijdens het eten, vormt dit een uitstekend voorbeeld van de wijze waarop een zinvolle en voor het lichaam belangrijke handeling slachtoffer werd van tegennatuurlijke sociale regels. In het openbaar willen wij natuurlijk niet als een oude legioensoldaat slurpen, maar in de (steeds minder) stille huiskamer doen we het toch, omdat deze ‘slechte gewoonte’ erg zinvol is.
Vaak zijn slechte gewoonten die men ook in het uiterlijk gedrag vertoont, alleen maar verkeerd gerichte krachten die een nieuwe oriëntatie behoeven om waardevol en nuttig voor onszelf en daarmee voor onze medemensen te worden. Wanneer je een slechte gewoonte wilt opgeven, hoef je de fout alleen maar rustig onder ogen te zien en van alle kanten te bekijken. Let daarbij niet op de meningen vanuit jouw omgeving. Als je besluit om de gewoonte op te geven, zal niemand meer vragen naar de reden. Het is eenvoudigweg je eigen wil. Punt uit, basta. Vervolgens kan je als het begin van een ‘nieuw leven’ een dag van de nieuwe maan uitkiezen. Deze dag zal je bij jouw voornemen helpen.
DE WASSENDE MAAN
De wassende maan is de periode van het herstel, het opnemen, het toevoegen en het toevoeren: De wassende maan voegt toe, plant, neemt op, bouwt op, ademt in, slaat energie op, verzamelt krachten en spoort aan tot sparen en uitrusten. Hoe dichter de volle maan is genaderd, des te sterker worden deze krachten. Alles wat je voor het herstel en de algehele aansterking van het lichaam en zijn organen onderneemt, werkt gedurende deze twee weken van de wassende maan veel beter dan tijdens de afnemende maan. Het lichaam bezit meer capaciteit om op te nemen, en neemt nu ook (met dezelfde hoeveelheden voedsel) sneller in gewicht toe. Je moet echter op het volgende letten: alle middelen en methoden die het lichaam opbouwen en versterken, zijn veel succesvoller als men het lichaam reeds tevoren heeft ontgift. Zo niet, dan bestaat de mogelijkheid dat je ‘de verse motorolie met de oude vermengt’.
Elke lichamelijke stoornis is tijdens wassende maan eenvoudiger te verhelpen dan tijdens afnemende maan; vooral mineralen en vitaminen worden veel gemakkelijker opgenomen, en preparaten met magnesium, calcium en ijzer werken veel beter. Misschien hebben jij en jouw arts reeds gemerkt dat de bloedwaarden (samenstelling, bezinking enz.) tijdens wassende maan anders kunnen uitvallen. Vooral voor zwangere vrouwen is het belangrijk dat het lichaam ijzerpreparaten goed opneemt; zij moeten vooral tijdens wassende maan de voorschriften goed naleven.
Tijdens wassende maan doen zich veel vaker opeenhopingen van vocht in lichaam en benen voor; het is dan ook moeilijker om ze met diuretica weg te spoelen. Alle symptomen van vergiftigingen, van een wespensteek tot een paddestoelvergiftiging, doen zich in deze periode veel krachtiger voor (tijdens afnemende maan is een bloedzuiverende thee vaak al voldoende om lichte vergiftigingen ongedaan te maken, terwijl een wespensteek al met een beetje eigen speeksel wegtrekt). Tijdens wassende maan neemt het lichaam daarentegen allerlei geneeskrachtige zalven veel gemakkelijker op.
Hoe dichter de dag van de volle maan is genaderd, des te geringer worden de kansen op een geslaagde operatie, en des te ongunstiger verloopt de daarop volgende herstelperiode; ook ontstaan grovere littekens.
DE DAG VAN DE VOLLE MAAN
Het is eveneens gunstig om op de dag van de volle maan te vasten, juist omdat het lichaam dan alle stoffen goed opneemt, en dus ook de talloze kunstmatige toevoegingen die in ons voedsel zijn aan te treffen. Ook vocht hoopt zich sneller in het lichaam op, en het bindweefsel wordt weker. Het herstel na een operatie verloopt op deze dag het ongunstigst, en wonden bloeden sterker dan op andere dagen. De ervaring met bijverschijnselen na inentingen leert dat men het inënten niet gedurende de drie dagen voor de volle maan, en met name op de dag van de volle maan zelf moet plannen. Belangrijk is ook om ingeënte kinderen enkele dagen lang te behandelen alsof zij zojuist van een ziekte zijn hersteld: geen intensieve sportbeoefening of andere lichamelijke inspanning, niet met blote voeten op de koude vloer lopen etc.
DE MAANFASEN IN HET DAGELIJKS LEVEN
Hierboven lees je een schetsmatige indruk van de belangrijkste invloeden van de maanfasen. Je beschikt nu over basisinformatie die voor jouw toekomstige geestelijke en lichamelijke ontwikkeling zeer gunstig zal blijken te zijn. De huidige geneeskunde zou alleen al met deze basiskennis omtrent de invloeden van de maanfasen een grote stap vooruit zetten.
Het is echter al voldoende wanneer jezelf deze stap zet: indien je geleidelijk aan gevoelig wordt voor de verschillende invloeden van de beide grote maanfasen, kan je deze ritmen in harmonie met jouw dagelijks leven aanwenden. Het is zo eenvoudig: ontgiften tijdens de afnemende maan, aansterken tijdens de wassende maan. Neem echter nooit klakkeloos aan wat je in een boek leest: observeer zelf, kijk goed en onderzoek zelf.
Je kan deze invloeden op eigen kracht leren herkennen (heb je bijv. wel eens gemerkt dat men na een heet bad tijdens de afnemende maan heviger zweet dan bij wassende maan?). Het is ongetwijfeld moeilijk om zich in het tegenwoordige leven van alledag aan een dergelijk ritme aan te passen. Bij vrijwel geen enkel onderdeel, ritueel of gewoonte van het privé- of beroepsleven wordt nog rekening gehouden met de natuurlijke krachten; zeer vaak komen we onder de druk van het dagelijks leven tot de overtuiging dat wij gedwongen zijn om de natuurlijke signalen, de natuurlijke intuïtie en het gezonde verstand af te leren en te negeren. Deze dwang is echter vaak alleen maar inbeelding.
Wanneer wij het lichaam dwingen om zijn natuurlijke ritmen en behoeften voortdurend te negeren, reageert het lichaam daarop. In onze jeugd gebeurt dat nog niet zo sterk omdat we de negatieve gevolgen ervan als waterdruppels van ons afschudden, of met een aspirientje wegwerken. Maar geleidelijk aan stapelen de vele kleine impulsen zich op, totdat ze in een ernstige ziekte uitmonden. Daarom wijs ik er ook op dat deze informatie geen wondermiddeltje is tegen allerlei ziekten, en evenmin snelwerkende recepten bevat. De gevolgen die het negeren van de natuurlijke ritmen heeft, uiten zich pas na verloop van tijd, en ook het leven in harmonie met deze natuurritmen zal pas langzaam zijn positieve resultaten kenbaar maken. Wanneer je nu eens dagelijks gedurende tien minuten een rustig plekje opzoekt en achterover leunt om na te denken over de vraag welke dagelijkse werkzaamheden je in overeenstemming met de maanritmen kunt uitvoeren; dan zal je ongetwijfeld oplossingen vinden. Dat hoeft je niet op te vatten als een prestatie die moet worden geleverd, maar als het resultaat van een observatie waarin de ‘juiste’ handelswijze zich als vanzelf en zonder enige krachtsinspanning openbaart
Bron: Op eigen kracht – Johanna Paungger/Thomas Poppe
 
Voor de datums en tijden van de esbats: Wiccan Rede

Jaarfeesten

De acht jaarfeesten of sabbats. Eén van de manieren waarop een heks zich verbindt met de natuur, is d.m.v. het vieren van jaarfeesten. Deze jaarfeesten markeren de overgangen en hoogtepunten van de seizoenen. De acht jaarfeesten noemen we samen ook wel “Het Rad van het Jaar” of Jaarwiel.
Ze worden verdeeld in vier zaai/oogstfeesten, te weten Samhain (Halloween), Imbolc, Beltane en Lughnasadh (Lammas) die gevierd worden aan de vooravond van de nieuwe dag, als de zon onder gaat (bij de Kelten begon de nieuwe dag met de zonsondergang), en in vier zonnefeesten (zonnewenden), te weten Yule (Joel), Ostara, Litha en Mabon. We hebben ze vastgesteld op de 21e, maar daar kan een paar dagen officieel verschil in zitten kwa datum.
Samhain (Halloween), 31 oktober (met zonsondergang aan de vooravond van 1 november)
Dit feest markeert het begin van de donkere helft van het jaar, alsmede afsluiting van het oude jaar en begin van het nieuwe jaar. De God regeert als heerser over leven en dood.
De Godin is in de onderwereld. Op het land is de oogst binnen en alles is klaar voor de winter. Het is ook een slachtfeest. De sluier tussen de twee werelden is zeer dun. Contact met overledenen is makkelijker mogelijk. Het kaarsje in de uitgeholde pompoen staat symbool voor het eeuwige leven van de ziel. In het ritueel wordt het jaar afgesloten en wensen voor het komende jaar geuit. Het huis wordt versierd met bladeren, noten, pompoenen en appels.
Het is koud buiten, de bomen zijn kaal, het is guur weer. De natuur lijkt dood, voedsel ligt opgeslagen voor de komende winter. Behaaglijk staren naar het haardvuur met de gordijnen dicht, dat is wat je het liefste nu wilt. Je balanceert op de grens van waken en slapen, net als de natuur. Dit is Samhain, dood en leven, tijd voor herdenken, tijd voor contemplatie. De sluier is dun, niet meer dan een nevel. Achter de sluier zie je wat geweest is, achter de sluier ligt ook de toekomst.
Yule, 21 december
Dit is het midwinterfeest met de langste nacht van het jaar. Hierna houdt de natuur een paar dagen haar adem in en daarna worden de dagen weer langer. De wederkomst van de zon wordt hier gevierd met veel lichtjes in huis en groenblijvende takken zoals klimop. Hulst met haar rode bessen symboliseert het bloed van de Godin en maretak met de witte bessen het zaad. In vroegere tijden waren dit wilde vruchtbaarheidsfeesten.
Langste nacht, kou en duisternis met de belofte aan warmte en licht. Geboorte van het licht. Nog maar een zwak schijnsel maar de hoop is geboren dat betere tijden aanbreken. Hoop, liefde, warmte, samen zijn. Blij met wat je hebt, blij met wat gaat komen. Dans de dans van leven in de dood.
Imbolc, 31 januari (vooravond van 1 februari)
Imbolc betekent letterlijk “in de buik”. Hier wordt het ontkiemen van de zaadjes gevierd. Er zijn al enkele sneeuwklokjes en lammetjes, we nemen afscheid van de winter. Dit feest is gewijd aan de Godin Birgid. Zij is de Godin van de eeuwigdurende lente, wanneer de koeien nooit zonder melk zullen zijn. Het huis wordt versierd met witte bloemen en witte kaarsen. Ook met potje krokussen en lavendel vanwege het reinigende karakter. De grote schoonmaak van het huis past hierbij en het springen over vreugdevuren als reinigingsproces.
De eerste schuchtere bloemen, teer en kwetsbaar. Soms dwars door met sneeuw bedekte aarde steken ze hun kopjes op. Het stof van de winter verdwijnt langzaam, nieuwe ideeën worden geboren. Nog maar een kleine kiem. Misschien verwerp je een idee, misschien werk je het later uit. Maar het borrelt weer van binnen, net als de aarde die langzaam tot leven komt.
Ostara, 21 maart
Dit is de lente evening, ofwel evenwicht tussen dag en nacht, waarbij het licht de overhand krijgt. Men viert het hoogtepunt van de lente; een nieuw leven. Eieren horen hierbij, net zoals (paas)takken en bloemen. Ostara komt van de Godin Eostra, godin van de lente. In de Mythe horen we hoe de godin het wereldei legt dat uitkomt door de kracht van de zonnegod. Groene kleding hoort bij dit feest.
De natuur barst open, alles is jong en onervaren, alles is fris en pas geboren. Creativiteit ontwaakt, je bruist van het leven, je groeit. De wereld bekijk je door nieuwe ogen. Probeer alles uit, fouten mogen worden gemaakt, daar groei je van.
Beltane, 30 april (vooravond van 1 mei)
Dit feest, ook wel meifeest genoemd, symboliseert het begin van de zomer. De lichte helft van het jaar begint. Het is het feest van de vruchtbaarheid. De Godin regeert over leven, groei en bloei. Traditioneel worden oude bezems verbrand en nieuwe gemaakt. Ook vinden de heksenhuwelijken (handvasten) plaats voor één jaar en één dag. Tijdens het meifeest worden over het Beltane vuur gesprongen voor zuivering, geluk en vruchtbaarheid. Het feest gaat de hele nacht door, waarbij tot diep in de nacht wordt gedanst om de meiboom, versiert met rode en witte slingers. Pas na zonsopkomst mag de meidoorn geplukt en mee naar huis genomen worden. De naam Beltane betekent “ vuur van Bel” (of Belinus=zonnegod).
De natuur wordt bevrucht, alles hunkert naar liefde en lust. Er ligt een vruchtbare bodem voor je voeten. Je hoeft enkel de stuwende kracht aan te wenden om je daden te bekrachtigen. Je handelt, je geeft vorm aan je ideeën en plannen. Je voelt je sterk en onverslaanbaar. Gebruik je levenskracht, gebruik de krachten om je heen.
Litha, 21 juni
Midzomer. Het is de langste dag, het hoogtepunt van de zomer wordt gevierd met gele bloemen. Er zijn weer vreugdevuren, brandende toortsen en ook wordt het zonnewiel rond de cirkel gerold. Aan het eind van het feest wordt over de vuurresten gesprongen.
Het is warm, verstikkend soms, vurig. De zon is oppermachtig. Overal is weldaad en overvloed, de kelk loopt over. Het is midzomer, de langste dag. Al is de natuur uitbundig, zij toont ook haar schaduwzijde, de donkere tijd kondigt zich weer aan. Geniet van de overvloed en sta stil bij de gaven van de natuur. Dans de dans van dood in leven.
Lughnasadh (Lammas), 31 juli (vooravond van 1 augustus)
Dit is het feest van het einde van de zomer en het begin van de herfst. Er wordt eer aan de aarde betoond als dank voor de rijke oogst met oogstpoppetjes en broodjes. Het is ook wel het oogstfeest waarbij ook aan de aarde wordt geofferd. Het is ook het feest van het brood en van het eerste bier. De naam komt van Lug (= god van graan, dood en wederopstanding). Het huis wordt versierd met kruiden.
De eerste oogst wordt binnengehaald. De natuur geeft ons haar vruchten. We zien wat onze arbeid ons heeft opgeleverd, we oogsten en gebruiken deze vruchten.
Mabon, 21 september
Herfstequinox. Evenwicht tussen licht en donker, waarbij het donker overheerst. We nemen afscheid van de zon. We kijken terug op de gulheid van Moeder Aarde. Volgens de mythe geeft de Godin de scepter aan de God. De Godin daalt af naar de onderwereld om een half jaar bij haar meester door te brengen. Het huis wordt versierd met appels, druiven en bladeren.
De laatste oogst, het grote offer. De kracht van de zon neemt zienderogen af, we keren naar binnen om te bepalen wat wij gaan achterlaten, wat wij gaan offeren. Wat we niet gebruiken geven we terug aan de aarde zodat het kan transformeren.