Stockum, Th. C. van – Friedrich von Spee en de Heksenprocessen

Noord Hollandse Uitgevers Maatschappij Amsterdam 1949

Nieuwe reeks deel 12 no. 4

281-294 blz.