Sergiev, Gilly – Heksenvademecum


Sergiev, Gilly – Heksenvademecum
128 pagina’s | Altamira-Becht | februari 2004

Heksenvademecum is een aantrekkelijk vormgegeven boekje, dat in kort bestek de meest elementaire heksenkennis uit de doeken doet. Het boek ziet er aan de buitenkant geheimzinnig uit: als een oud, door weer en wind geteisterd exemplaar, maar ook binnenin lijkt de tand des tijds te hebben toegeslagen, getuige de vele vegen, vlekken en vouwen. De tekst doet vermoeden dat het met de hand is geschreven. De schrijfster, een witte heks en mystica, stammend uit een oud geslacht van heksen en healers, richt zich rechtstreeks tot de lezer, waardoor het intieme karakter van het boek nog wordt versterkt: `Behandel dit boekje met respect en wijsheid, en laat je leiden door de kracht van de Godin,ยด roept Gilly haar lezers toe.