Bloemendal, Gerrit J. ten – Heksensprookjes


Heksensprookjes – Uitgeverij Elmar
Uitgeverij Elmar | november 2003

Sagen, sprookjes en mythen over magische vrouwen.
Heksen hebben geen beste naam! Ze worden gezien als boosaardige wezens die aan zwarte magie doen, op een bezemsteel vliegen, de duivel aanbidden en pas blij zijn als ze mensen in het ongeluk hebben gestort. Die slechte naam is evenwel pas in de 16e en 17e eeuw onder invloed van heksenvervolgingen en heksenprocessen ontstaan. Daarvoor waren heksen hulpvaardige en geneeskundige tovenaressen, vertegenwoordigsters van de witte magie die werd gebruikt om zieken te genezen en gevaren af te wenden. En nog eerder waren heksen mythische vrouwen met magische eigenschappen: priesteressen die de schakel vormden tussen de mensen en de goden. Vaak werden ze zelfs op één lijn met de goden gesteld. Zij voorspelde de toekomst en beschikten over meer levenswijsheid dan de gemiddelde mens.
In deze bundel zijn verhalen, sprookjes en mythen verzameld uit vele europese landen en regio’s waarin de heks in deze verschillende gedaanten de hoofdrol speelt. Frappant zijn de overeenkomsten en opvallend zijn soms de kleine, maar fijne verschillen tussen de verhalen en hun hoofdrolspelers.
Beschrijving:
Heksen vliegen op bezemstelen, aanbidden de duivel, kunnen de gedaante van een zwarte kat aannemen, hebben een haakneus en een bochel en zijn eropuit de mensen in het ongeluk te storten. Kortom: heksen zijn boosaardige wezens.
Maar in vroeger tijden waren ze mythische figuren, gerespecteerde kruidenkenners en priesteressen die de mensen met raad en daad terzijde stonden. Ze voorspelden de toekomst en beschikten over meer levenswijsheid dan de gemiddelde mens.
De sprookjes die in deze bundel zijn opgenomen tonen ons heksen in deze verschillende gedaanten en laten zien hoe de ontwikkeling van wijze vrouw tot boosaardig wezen zich voltrokken heeft.