Dyer, Dr. Wayne – Eerst geloven dan zien

A.W. Bruna Uitgevers B.V. Utrecht ISBN: 9789022978467 221 blz.

Eerst zien, dan geloven; dat is de houding waarmee de meeste mensen in het leven staan. Maar de wereldberoemde psychotherapeut dr. Wayne Dyer toont in zijn nieuwste bestseller overtuigend aan dat deze mensen zichzelf op die manier te kort doen en zich zo verrijkende ervaringen onhouden. Dyer draaitde zaken om; onder het motto √©erst geloven, dan zien’ ontslit hij een heel nieuwe wereld, waarin het lven hgeen strijd meer is, maar waarin een positieve kacht ervoor zorgt dat iedere dag een opwindende gebeurtenis is vol dagelijkse wonderen.

Tenmnste, voor wie het leven letterlijk wil be-leven in plaats van te jachten van het ene denkbeeldige doel naar het andere. Iedereen kan er immers zelf voor kiezen die positieve wereld te leren kennen door gevoelens van angst, schuld, rancune, agressie en twijfel achter zich te laten en open te staan voor een nieuwe sunthese van harmonie, evenwicht, vrede en liefde.