Telesco, Patricia – De Godin als Gids


Telesco, Patricia – De Godin als Gids
397 pagina’s | Gottmer Uitgevers Groep | oktober 1999
Een soort meditatieboek met wijsheden van honderden Godinnen uit de hele wereld, die het symbool zijn van onder meer liefde, vruchtbaarheid, genezing en vrede. Elke dag van het jaar een overdenking, met soms wat rituelen om maken van talismannen.
Heel mooi en interessant boek.
 

Zutter, Jan de – De Heggenrijder


Zutter, Jan de – De Heggenrijder
Hardcover | 174 Pagina’s | Davidsfonds | 2002
Joran wil net zo’n computer als zijn vriendin Hannah. Om het geld daarvoor bijeen te sparen, begint hij als tuinhulpje bij Mevrouw Bara. Snel merkt Joran dat er iets vreemds aan de hand is met de oudere dame. Ze bezorgt hem koude rillingen, telkens ze hem aankijkt.
Mevrouw Bara wil hem inwijden in de geheime Kunst van de Wijzen. Daarvoor moet Joran in de leer bij de oude Isembart. Er is maar één probleem: Isembart is al achthonderd jaar dood! Via een heilige eik, een poort naar het verleden, gaat Joran terug in de tijd. Hij komt terecht in een wereld vol magie, tovenarij, elfen en heksen.
De heggenrijder is het eerste jeugdboek van Jan de Zutter dat bij Davidsfonds/Infodok verschijnt. Eerder schreef hij al het jeugdboekenweekgeschenk Tessa Hagha. De heggenrijder balanceert op de grens tussen het alledaagse en het wonderlijke van magie. Een sfeervol fantasyverhaal vol onverwachte wendingen en orginele personages.
 

Zutter, Jan de – Eko Eko, Een halve eeuw wicca


Zutter, Jan de – Eko Eko, Een halve eeuw wicca
Hardcover | 254 Pagina’s | Uitgeverij Houtekiet | Houtekiet | 2003
In 1954, een halve eeuw geleden, verscheen in Groot-Brittanië het boek Witchcraft Today. Daarin beschreef de brit Gerald Gardner (Dit boek heb ik trouwens ook, klein maar fijn) de ontdekking van een oeroude heidense heksenreligie. Volgens hem was het voorchristelijke geloof van deze heksen bewaard gebleven in één coven – een groep – die actief was in een woud in het zuiden van Engeland. Nu, 50 jaar later, bekennen wereldwijd zo’n drie miljoen mensen zich tot de moderne hekserij. In de VS is het de snelst groeiende religie en ook in Vlaanderen en Nederland neemt het aantal actieve heksencovens toe. 10 Jaar geleden schreef Jaan de Zutter De schaduw van de Maan, een boek over de opkomst van wicca in onze contreien. Naar aanleiding van een halve eeuw wicca werd dit geactualiseerd en fors uitgebreid met nieuwe gegevens en extra hoofdstukken. Het resultaat is Eko, Eko: het ultieme standaardwerk over de moderne hekserij, met unieke kleurenfoto’s uit het privéarchief van de auteur. De titel verwijst naar de aanhef van een lied dat tijdens heksenbijeenkomsten door wicca’s wordt gezongen
“Eko Eko Azarak
Eko Eko Zamilac
Eko Eko Karnayna
Eko Eko Aradia.
Ik heb dit boek nu zelf, en eerlijk is eerlijk, wat ik er nu uit gelezen heb is goed en duidelijk. Goede informatie, vind het zelf geen boek voor beginners.
Recencies:
De Vlaamse auteur is journalist/publicist en liet zich inwijden in een ‘coven’ van heksen. Hij publiceerde eerder ‘De schaduw van de maan’ en ‘Abracadabra’*over wicca en ‘Heidenen voor het blok’**, over verbanden tussen moderne niet-christelijke religievormen en rechts-extremisme (‘eco-fascisme’). De schrijver maakt aannemelijk dat hij juist door tot de wicca-beweging toe te treden met kennis van zaken en uit directe ervaring over deze onderwerpen kan schrijven. De ondertitel ‘een halve eeuw wicca’ slaat op zijn visie dat moderne vormen van hekserij niet zonder meer terug te voeren zijn op een continue overlevering uit oude tijden maar eerder opnieuw zijn geintroduceerd, met name door de Engelsman Gerald Gardner, ‘vader van de moderne wicca’. Veel aandacht voor de historie van de hekserij, geloofsvormen, rituelen, ‘graden van de hekserij’, verbindingen met bijv. ecologische beweging, overeenkomsten en verschillen met andere religies. Een gedegen journalistiek, semi-wetenscheppelijk werk, doorspekt met anekdotes over ervaringen van de auteur zelf en anderen. Geillustreerd met zwartwitte en kleurenfoto’s (waaronder enkele naakten). Uitgebreide literatuurlijst en lijst van websites. Kaft met kleurenfoto van bemoste takken.
 

Zutter, Jan de – De schaduw van de maan


Zutter, Jan de – De schaduw van de maan
155 pagina’s | Uitgeverij Houtekiet | maart 1998
Eko eko Azarak
Eko eko Zamilac
Eko eko Karnayna
Eko eko Aradia
Bovenstaande tekst is bekend bij kleine groepjes mensen in Europa, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-zeeland en Japan. Ze komen samen bij volle maan en dansen rond een ketel met vuur. Acht keer per jaar ontmoeten deze moderne heksen elkaar op een sabbat. Ze vieren dan het wisselen van de seizoenen, het eindeloze ritme van dood en wedergeboorte in de natuur. De heksen komen samen in kleine groepen die men covens noemt. Zowel mannen als vrouwen maken er deel van uit.
Moderne hekserij of Wicca ontstond zowat een halve eeuw geleden in Engeland, maar de beweging beroept zich op de veel oudere pre-christenlijke tradities in West-europa. In de afgelopen decennia is het aantal heksen steeds toegenomen. De volgelingen komen uit de hippiebeweging van de jaren ’60, het feminisme van de jaren ’70, de groene beweging en de New Age van de jaren ’80 … De troeven van de moderne hekserij zijn haar aandacht voor de natuur, haar respect voor de vrouw, haar tolerantie en vrijheidsstreven. Critici verwerpen de Wicca als een oppervlakkige ‘vrijetijdsgodsdienst’ die gebaseerd is op verzinsels.
Journalist Jan de Zutter sprak met verschillende hedendaagse heksen in België, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Nadat hij eerst uitzonderlijk werd toegelaten op een Yule-sabbat in een grot in de Belgische Ardennen, kon hij nog verschillende sabbats bijwonen in nederland, Duitsland en Vlaanderen. Hij werd ook ingewijd in een heksen-coven. In Duitsland woonde hij een internationaal heksencongres bij.
Jan de Zutter beschrijft in De Schaduw van de Maan de sabbats, de heksenrituelen, het godsbeekd van de Wicca en schetst de geschiedenis van een beweging die voor velen geheimzinnig en soms zelfs bedreigend overkomt. Het voorwoord werd geschreven door de psychologe Vivianne Crowley, de leading lady van de hedendaagse britse hekserij en auteur van enkele belangrijke boeken over hekserij en paganisme.
 

Zutter, Jan de – Abracadabra


Zutter, Jan de – Abracadabra
255 pagina’s | Uitgeverij Houtekie
Sinds het begin van de jaren vijftig kent de hekserij of de Wicca een langzame heropleving in het Westen. Tienduizenden mensen komen bij volle maan in kleine groepjes samen om de Grote Moedergodin te eren en vieren tijdens acht sabbats het wisselen van de seizoenen. De Wicca is een moderne natuurreligie die zich inspireert op voorchristelijke tradities. De nieuwe heksen bezoeken opnieuw de oude cultusplekken waar onze voorouders samenkwamen, trekken het bos in om contact te zoeken met bomen, verdiepen zich in de kruidenkunde en oude magische praktijken. En toch ontvluchten ze de moderne maatschappij niet. Ze hebben een baan, communiceren via Internet en hun magisch dagboek, het Boek der schaduwen staat soms gewoon op de harde schijf van hun pc.
Abracadabra is een uitgebreid lexicon dat een volledig overzicht geeft van de moderne hekserij. Naast historische achtergrondgegevens over de seizoensfeesten en volle maansfeesten, inwijdingen, overgangsrituelen, rituele werktuigen en magische gebruiken, worden voor het eerst in het Nederlands alle rituele teksten van de sabbats en passages uit het boek der schaduwen gepubliceerd. Abracadabra biedt ook een overzicht van alle belangrijke westerse heksentradities en -verenigingen en biografische gegevens van de meest toonaangevende heksen in binnen- en buitenland. Abracadabra is darmee in het Nederlandse taalgebied hét standaardwerk over de moderne hekserij.
Jan de Zutter (1962) is redacteur bij De Morgen. Hij publiceerde eerder bij Hadewijch ‘De Meisjes, over prostitutie in Antwerpen en ‘De Schaduw van de Maan’, een introductie op een moderne heksenbeweging in Europa.

Stein, Diane – De kern van reiki


Stein, Diane – De kern van reiki
Becht’s Uitgevers-Maatschappij, H.J.W. | oktober 1996
Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het japanse woord Reiki betekent ‘universele levenskracht’. In het Westen is deze methode pas de laatste decennia doorgebroken.
De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki; Diane Stein geeft informatie over de drie graden die Reiki kent en klapt daarmee willens en wetens uit de school, ervan overtuigd als zij is dat Reiki-healing alle mensen toebehoort. Geen enkel boek kan de rechtstreeks ontvangen Reiki-inwijdingen vervangen, maar in De kern van Reiki vindt de lezer alle informatie waar de healer, practitioner en leraar van Reiki behoefte aan heeft.
 

Starhawk en Hilary Valentine – De Twaalf Wilde Zwanen


Starhawk en Hilary Valentine – De Twaalf Wilde Zwanen
448 pagina’s | de Kern | augustus 2002
Vertaling van: The Twelve Wild Swans 

Een reis naar de sferen van spiritualiteit en magie
De Twaalf Wilde Zwanen is een bronnenboek voor Paganisten, covens, kringen en leraren, waarin materiaal is samengebracht dat in de afgelopen twintig jaar door vele mensen binnen de reclaimingtraditie is ontwikkeld.
Het boek is opgezet volgens de structuur van een Heksenkamp, een opleidingsweek in Reclaiming. Basisthema is het sprookje van De Twaalf Witte Zwanen, dat hiervoor in zeven stukken wordt verdeeld. Elk onderdeel is een stap van een inwijdingsreis en voor elke stap biedt het boek drie paden: Het Innerlijk Pad (voor innerlijk werk aan persoonlijke heling) en Het Uiterlijk Pad ( voor het helen en veranderen van de wereld). De lezer kan het boek hoofdstuk voor hoofdstuk doorwerken, hij kan een bepaald pad kiezen of hij kan simpelweg gebruikmaken van de geboden oefeningen en meditaties.
Beginnende heksen of covens kunnen dit boek gebruiken als gids op een persoonlijk of groepsinwijdingsreis. Echter, ook voor gevorderde beoefenaars van de Hekserij zal De Twaalf Wilde Zwanen een bron van inspiratie, inzichten en vernieuwing zijn.
Starhawk is een van de meeste gerespecteerde en toonaangevende stemmen in de vrouwelijk spiritualiteitbeweging. Zij geeft over de hele wereld lezingen, verzorgt workshops en opleidingen, en is betrokken bij politieke acties. Dit boek schreef ze samen met Hilary valentine, die sinds 1989 volgens de Reclaimingtraditie magie beoefent en onderwijt. Beide schrijfsters wonen in Noord-Californië.
 
 

Sluis, Claudia van der – Vier elementen boekjes


Sluis, Claudia van der – Vier elementen boekjes
Schors V.O.F., Uitgeverij | december 2010

In ‘De Vier Elementenreeks’ beschrijft de auteur de verschillende kenmerken en bijzonderheden van elk van de vier elementen. Net als in haar eerdere boeken ‘Moderne Heksen’ en ‘Het Grote Boek van Maan’, bevatten ook deze handboekjes een overzichtelijk gerangschikte hoeveelheid informatie; dit keer over de geschiedenis en de achtergronden van de elementen, hun symboliek, de relatie met astrologie, het gebruik bij feesten, folklore, goden en godinnen, mythologie, magie, natuurwezens, recepten, rituelen en voorspellen. Ook wordt uitgelegd hoe het werken met de elementenleer toegepast kan worden in het dagelijks leven. Elk handboekje beschrijft één element en bij elkaar vullen de vier deeltjes elkaar goed aan, wat het geheel tot een magisch mozaïek maakt.

 

Sluis, Claudia van der – Moderne Heksen


Sluis, Claudia van der – Moderne Heksen
Paperback | 155 Pagina’s | Schors bv, Uitgeverij | 2001
Wat stellen wij ons eigenlijk voor bij heksen? Een ding is zeker, ze lijken in niets op het beeld van de gemene, oude vrouwtjes uit sprookjes. Integendeel! Heksen zijn wijze en levenslustige vrouwen (én mannen) die ‘magisch’ werken met grote kennis van en ervaring met de natuur(beleving) in de breedste zin des woords.
De wijsheid en kracht van deze ‘witte’ heksen kan worden gezien als een oeroude kunst. Hierbij worden kosmos, aarde, natuur en de mens als één geheel beschouwd; de som van wisselwerkingen die van elkaar afhankelijk zijn. Heksen gebruiken hun kunst om het menselijk lot op positieve wijze te beïnvloeden. Zij worden door velen geraadpleegd voor het oplossen van allerlei geestelijke en lichamelijke problemen.
Om aan moderne ‘hekserij’ te kunnen doen is het niet nodig om lid te zijn van een zogenaamde ‘heksengroep’ (Eng. coven), het kan ook prima in je eentje. In Moderne Heksen beschrijft de auteur op duidelijke wijze hoe je een heks kunt worden en wat je daar voor moet doen – en laten. Ze beschrijft hoe je de rituelen uitvoert, welke rol de maan speelt, hoe je een spreuk (Eng. spell) moet samenstellen, hoe je je eigen heksengereedschap kunt maken en ze geeft diverse recepten voor o.a. badzout, ‘magische’ olie en kruidenmengsels voor allerlei doeleinden.
In dit boek komen een aantal ingewijde heksen aan het woord: zij vertellen over hun ervaringen en de kracht en het nut van ‘de wijsheid der heksen’ in de huidige samenleving. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de achtergrond van de moderne hekserij en de verschillende tradities die daaraan ten grondslag liggen.
Moderne heksen is het ‘ABC’ voor elke heks. Het is de basis voor iedereen die nieuwsgierig genoeg is om het leven in zijn totaliteit een extra dimensie – een nieuwe wending – te geven om tot een totaal universeel en harmonisch welbevinden te komen.