Wuring, Gerwine – De kracht van Water, Aarde, Lucht en Vuur

Uitgever: A3Boeken 128 blz. Isbn: 9789077408377 € 21,50

Water, aarde, lucht en vuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van leven op aarde, zijn dat altijd geweest en zullen dat altijd blijven. Ze spelen ook in ons leven een belangrijke rol, eenvoudigweg omdat we eruit zijn opgebouwd. Tegelijkertijd zíjn we ook die elementen: we kunnen vurig zíjn, uitgeblust, geaard, zweverig, luchtig, bruisend enzovoorts.

Door met de vier elementen te werken kun je je persoonlijke verbondenheid met de aarde, de natuur en het leefmilieu laten doorklinken in je eigen leefwijze en in de ontwikkeling van onze samenleving. Dit boek reikt inspiratie en hulpmiddelen aan om die verbondenheid te onderzoeken en te verdiepen. Iedereen van 8 tot 80 jaar kan vanuit zijn eigen belevingswereld met dit boek werken.

Elk element begint met een mythe of een oud verhaal, afkomstig uit de overgeleverde wijsheid van verschillende culturen. De oefeningen en geleide meditaties helpen allereerst te ontspannen en los te komen van de drukte van alledag. Dan ontstaat er ruimte waarin de gedachtestroom een andere wending kan krijgen, zodat gevoelens, beelden en visioenen naar boven kunnen komen en tot nieuwe inzichten leiden. In veel oefeningen wordt de buitenwereld gebruikt als spiegel voor de eigen binnenwereld, of juist andersom.

Ook is er per element een theoretisch, filosofisch hoofdstuk en via deze “bespiegeling” wordt zichbaar hoe de elementen in ons dagelijks bestaan en in onze maatschappij werkzaam zijn. Hierbij gaat het onder meer om de samenhang van het grote en het kleine, de waterdruppel en de oceaan, je individuele rol en je plaats in deze wereld. De illustraties, gedichten en woordassociaties nodigen de lezers uit om zich te verwonderen over de rijkdom van de natuur in en om hen heen. En vooral om zelf uiting te geven aan die verwondering, op welke manier dan ook!

De auteurs maken deel uit van Aarde Educatief, een groep mensen die elkaar hebben gevonden binnen het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit. Aarde Educatief wil de rijkdom van en de liefde voor de natuur en het milieu delen met wie daarvoor openstaat. Vooral door de mensen mee te nemen in de natuur én hun eigen natuur, zodat zij hun hart weer leren openen voor het wonder van het leven op aarde.