Frazer, J.G. – De Gouden Tak (The Golden Bough)

Olympus ISBN: 9789046700754 910 blz.

Het standaardwerk over religie, volksgebruiken en mythologie uit de hele wereld en van alle tijden. Sir James George Frazer was de grond legger van de antropologie en heeft voor dit boek, zijn levenswerk, een schat aan volksverhalen, oude gebruiken en magische rituelen verzameld. De gouden tak geldt nog altijd als een unieke bron over oude culturen en als een monument van wetenschap en literatuur.
‘Het is een van die zeldzame wetenschappelijke werken die blijvende waarde bezitten. (…) leest als een roman (…) nu eens verbazend en ontroerend, dan weer schokkend (…) Een onovertroffen monument.’ NRC HANDELSBLAD
‘Boordevol verhalen die plots een inzicht geven in de symbolische betekenis van allerlei zeden en gewoonten uit het dagelijks leven (…) de uitgever heeft de Nederlandse lezer een dienst bewezen met een prachtig uitgevoerde vertaling van Frazers imposante boek.’ DE GROENE AMSTERDAMMER
‘We moeten Frazer lezen en herlezen (…) Hij geeft ons in de verhalen die hij vertelt geschiedenis die tegelijk eindig is en eindeloos, realiteit en utopie. Zijn boek is merkbaar gedateerd, politiek vaak allesbehalve correct, maar van alle tijden. ‘ DE VOLKSKRANT
‘Een bijbel: Eliot, Pound, Joyce, Lawrence en Claus gebruikten het als staalboek van archetypische verhalen.’ VRIJ NEDERLAND