Welters, Marc Paul – Wikken en Wegen

Uitgeverij Reagens Isbn: 9789081661706

Op weg in labyrinten en doolhoven. De wendingen en wegen in een labyrint kunnen je letterlijk van je stuk brengen. Vol goede hoop begin je en soms vorder je maar langzaam. Je lijkt je doel te naderen, maar juist door op het doel te viseren, verlies je het uit het oog. Het bereiken van het hart van het labyrint levert telkens nieuwe inzichten op. Ik noem het magisch. Tien bijzondere zoektochten in tien labyrinten en doolhoven.