Salomon, Rabbi – De sleutels van Salomo

Schors Uitgeverij 192 blz. Isbn: 9789063785246

Bezweringsformules om negatieve krachten te neutraliseren en positieve situaties te scheppen. 
Met informatie voor het samenstellen van een magisch instrumentarium, zoals het ‘pentakel’, de zgn. Sleutel.