Eerenbeemt, Noud van den – Handboek voor Heksen


Eerenbeemt, Noud van den – Handboek voor Heksen
ISBN 9063785577
Paperback | 112 Pagina’s | Schors bv, Uitgeverij | 2002
Al lang voor de middeleeuwen werden heksen door velen heimelijk geraadpleegd. Heksen waren befaamd om hun kennis van de natuur bij het genezen van ziekte, het oplossen van liefdesproblemen en de bescherming tegen het kwade. Vanwege deze verbondenheid met de natuur en de daaruit voortvloeiende kennis waren heksen vaak in staat bijzondere resultaten te bereiken die door ‘erkende’ kwakzalvers, zieners en doktoren niet werden gewaardeerd. Dit resultaat werd dan ook vaak gemakshalve toegeschreven aan de ‘kwade machten van het Boze Oog’. Hierdoor kwamen heksen in een kwaad daglicht te staan, waardoor zij hun leven vaak op de brandstapel eindigden.
Tegemwoordig wordt iemadn die zich met deze kennis bezighoudt niet meer voor hekserij op de brandstapel gezet. Het idee dat het op de juiste wijze gebruiken van kosmische energieën een grote invloed kan hebben op het dagelijks leven, is algemeen aanvaard.
De auteur beschrijft welke plaats hekserij in onze huidige maatschappij inneemt, wat hekserij betekent, welke rituelen hiermee verbonden zijn en waar hekserij voor gebruikt kan worden (bijvoorbeeld wat liefdestoverij is en hoe liefdesdranken worden gemaakt). Hij beschrijft ook het werkterrein van de moderne heks, wat de ’taal der bloemen’ betekent, wat de kracht van geuren, kleuren en klanken is, wat de kracht van de maan is en hij vertelt over het leven van omze voorvaderen en over het geheim van leven en dood.
In het Handboek voor Heksen geeft Noud van Eerenbeemt aan hoe wij van dag tot dag in harmonie met moeder aarde kunnen leven en hoe wij onze dagelijkse handelingen op de kosmische energieën moeten afstemmen om daardoor ons leven intensiever en bewuster te kunnen leiden. Hierbij gaat hij er van uit dat liefde en geoel voor rechtvaardigheid de basis van deze harmonie vormen.