Camphausen, Rufus C. – Tarot en Kabbala


 
 
 
 
Oude tradities in een nieuw licht bezien ter verkrijging van beter begrip voor onszelf en anderen.
Een adequaat en zelfbewust optreden, ook in gecompliceerde of moeilijke situaties, kenmerkt degenen die de oude beeldentaal van de Tarot met zijn archetypische inhouden goed op zich laten inwerken. Vanuit de optiek dat de Tarot kennelijk een uitstekend hulpmiddel is bij de communicatie met ons zelf, heeft Rufus Camphausen in “Tarot en Kabbala” een gebruiksaanwijzing en leggingssysteem ontwikkeld, waarbij hij de talrijke verbanden tussen de Tarot en andere esoterische disciplines, zoals astrologie en Kabbala, toelicht en in het bijzonder nadruk legt op het belang en de betekenis van de Levensboom.
De auteur is er in geslaagd deze oeroude tradities in een nieuw licht te plaatsen en de kennis van vandaag in deze overleveringen te integreren, zowel logisch als gevoelsmatig, en tot een uitermate boeiend en levend geheel samen te voegen.
De combinatie van Tarot en Kabbala, een proces dat het oude met het nieuwe verbindt, geeft een uiterst genuanceerd en compleet beeld van de kaarten. Op deze wijze blijft de Tarot een niet opdrogende bron van nieuwe inzichten.