Boris en Bran – De Bezem Voorbij


Boris en Bran – De Bezem Voorbij
172 blz.
Prijs € 13,00
Silver Circle, 2005
In De Bezem Voorbij geven Boris en Bran een overzicht van Wicca in Nederland, vanaf het prille begin in de jaren ’70 tot heden. Voor beginners, die zich willen oriënteren op wat Wicca nou precies inhoudt, is het meeste waarschijnlijk niet zo interessant, maar wie al wat Wicca’s en stromingen in Nederland kent, geeft dit boek een boeiende kijk achter de schermen. Vooral over de beginfase was weinig bekend. Bran heeft dit uitgeplozen en op een rijtje gezet in het hoofdstuk Een historische schets van Wicca in Nederland. Daar worden enkele zaken over het begin van Wicca in Nederland uit de doeken gedaan die ook mij niet helemaal duidelijk waren en ik heb me hier toch aardig in verdiept. Een waardevolle aanvulling aan de schaarse publicaties op dit gebied. Met foto’s van enkele bekende Nederlandse Wicca’s, waaronder ondergetekende.
In het tweede hoofdstuk, Verslag van de Enquête Wicca in Nederland, vat Boris de resultaten samen van een enquête onder 117 personen over hun ervaringen met Wicca, hun achtergrond, hun ideeën over het goddelijke en nog wat interessante zaken. Tenslotte, in het hoofdstuk Biografische en autobigrafische schetsen een profiel van een 7-tal Nederlandse Wicca’s, waaronder Morgana, Elsy Kloeg en Francis, die trouw al onze boeken heeft nagekeken en vele waardevolle tips en opmerkingen heeft gegeven. Ook Boris vinden we hier, maar vreemd genoeg Bran niet. Valse bescheidenheid?
Een aanrader voor wie al iets meer over Wicca weet. (Ko Lankester)
Bestellen: De Bezem Voorbij