Eliade, Mircea – De magie van het alledaagse

blz. 133
1992 Kosmos pockets voor de nieuwe tijd
In onze overgerationaliseerde samenleving stijgt de behoefte aan een nieuwe spirituele beleving van leven en dood. In wezen is de door de westerse wetenschap gecreëerde  zuiver verstandelijke mens een abstractie die in de werkelijkheid nergens voorkomt. Want de mens werd en wordt in zijn bestaan gevoed door impulsen die uit het diepste van zijn wezen komen – het gebied dat we het onbewuste noemen.
Mircea Eliade, een van de grondleggers van de moderne godsdienstwetenschap, laat in dit inmiddels klassiek geworden meesterwerk overtuigend zien hoe de inhoud en de structuur van ons onbewuste verbazingwekkende gelijkenissen vertonen met de mythologieën van alle volkeren op Aarde.