Coven Gaia/leergroep

Ik geef begeleiding aan 2 groepen, de Coven Gaia, en de outer-circle/leergroep. Door mijn verhuizing van Brabant naar Noord-Limburg, in maart 2017, is de samenstelling van mijn coven Gaia veranderd, en dat gaf toen ruimte voor een outer-circle/leergroep. Een groep die inmiddels bestaat uit nieuwe mensen die instromen, en coven leden.

Wij; Priesteres en Priester, staan open binnen die outer-circle, voor nieuwe mensen, die samen met ons een leerproces willen aangaan, ervaringen willen delen, en vieringen en rituelen willen doen en streven naar o.a. persoonlijke ontwikkeling. Mensen die de natuur om zich heen zien als inspiratiebron en leerschool, zowel de uiterlijke kanten ervan, als de onzichtbare processen die worden vormgegeven in leven en dood; de cyclus van het leven. Na traject van de outer-circle en bij voldoende (opgedane) kennis is aansluiting bij de coven mogelijk.

Wicca heb ik als religie hoog in het vaandel, en ik hanteer veel van diens traditionele richtlijnen, zowel in het leerproces als in onze omgangsnormen en waarden, omdat mijn eigen basis ook in de traditie ligt. Uiteraard hebben al mijn eigen leerwegen invloed hierop, waardoor ik een ietwat eclectische stroming gevormd heb. Dat maakt dat mijn leermethode een heel ‘eigen’ gezicht heeft.
Voor deze outer-circle/leergroep kan een ieder zich aanmelden, instromen is ieder kwartaal mogelijk, en vooraf krijg je 1 OP 1 begeleiding, om je te toetsen op jouw kennis en ervaring. Heb je geen, dan kijk ik naar enthousiasme en leergierigheid.
We komen één keer per maand bijeen op een dinsdagavond, zie agenda.
Tijden zijn van 19.30-22.00 uur.
Kosten 2019: 20 euro per kwartaal (vooraf)

Als je serieuze interesse hebt in een begeleiding/opleiding binnen mijn outer-circle/leergroep en een commitment durft aan te gaan voor 1 jaar en 1 dag, met tijd en energie; neem dan via mail contact op: serotia1960@gmail.com, en maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.