Moore, Rickie – Maak de kring groter


Maak de kring groter; De chakra’s: zeven stappen naar jezelf
blz. 143
1989 Uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer
Ieder van ons wil deel kunnen nemen aan de energiestroom die we ‘leven’ noemen. Het leven is een oneindige cirkel – we hebben toegang tot de oneindige energie die hij bevat als we onbevreesd en openhartig zijn. Rickie Moore beschrijft zeven voorbeelden van mensen die op zeven verschillende bewustzijnsniveaus (elk corresponderend met een chakra) op een kruispunt in hun leven aankwamen. De kracht en de liefde van de groep waartoe zij behoorden, gebruikten zij om hun weg te vinden. De zeven personen stonden op de rand van de wereld en hoorden de boodschap: ‘je kunt alleen gebruiken wat je hebt leren gebruiken’. Ieder begreep de boodschap op zijn of haar eigen bewustzijnsniveau.
Aan elk van de zeven personen en chakra’s is in verhaalvorm een hoofdstuk gewijd. Daarin gaat het over de ontwikkeling die e lk van de ze ven karakters doormaakt, aangevuld met oefeningen. Deze zijn primair bedoeld voor groepen, omdat ‘ons verlangen naar een groepsbewustzijn voortkomt uit ons gevoel dat we tot de menselijke familie behoren’.
MAAK DE KRING GROTER kan je geest openen en je hart raken. Het kan je naar een kring brengen die jij zou kunnen leiden en met gebruik van jouw talenten groter maken