Eliade, Mircea – Riten en Symbolen van inwijding

blz. 234
1979 Servire Katwijk aan Zee
Vertaling van: Initiation, Rites, Societes Secretes.
Het verschijnsel inwijding lijkt in deze wereld geheel verdwenen te zijn. Toch is dat niet helemaal het geval. In het oosten, zowel als in het westen, is het in vele esoterische genootschappen nog regel, dat er initiatieriten zijn. Mircea Eliade onthult ze en schetst daarnaast de inwijding in haar historisch perspectief. Interessant is ook het door haar bestudeerde verband tussen de archetypische symboliek van Freud en Jung en de riten van inwijding. Ook krijgt de lezer inzicht in de rite als een pseudo-psychologisch verschijnsel dat het uitleven van geblokkeerde erotische verlangens mogelijk maakt.